Litomysl Zastupitelstvo města záložky a sdílení

Usnesení Zastupitelstva města

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 12. 11. 2002 ve velkém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

usnesení č. 139/02

ZaM souhlasí se složením níže uvedených komisí :

§         mandátová komise

- MUDr. Simona Leníčková - předseda

- MUDr. Jan Joukl

- p. Vojtěch Stříteský

 

§         volební komise

- Ing. Terezie Šmolíková

- p. Jaromír Kroužil

- p. Vladimír Šauer

 

§         návrhová komise

- Ing. Pavel Kusý

- Mgr. Václav Nájemník

- Ing. Karel Kalousek

 

§      ověřovatele zápisu

- Ing. Miroslav Brýdl

- pí. Dana Kmošková

 


usnesení č. 140/02

ZaM bere na vědomí zprávu mandátové komise, která konstatovala, že kandidáti zvolení za členy Zastupitelstva Města Litomyšle předložili osvědčení o zvolení podle § 53 zákona č.491/2001,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.


usnesení č. 141/02

ZaM bere na vědomí, že přítomní členové zastupitelstva složili v souladu s ust. § 69 odst. (2) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  slib. Složení slibu potvrdili podle § 69 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 142/02

ZaM souhlasí s tajnou volbou starosty, místostarosty(ů), ostatních členů RaM.


usnesení č. 143/02

ZaM volí v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 91 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 22 hlasů starostou Města Litomyšle Ing. Jana Janečka, narozeného 17. 7. 1945, bydlištěm Litomyšl, Na Lánech 97.


usnesení č. 144/02

ZaM stanoví, že v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bude ZaM tvořit 21 neuvolněných členů ZaM a 2 uvolnění členové ZaM. ZaM dále určuje, že v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů budou funkci starosty a místostarosty vykonávat uvolnění členové ZaM.


usnesení č. 145/02

ZaM volí v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 15 hlasů 1.místostarostou  Města Litomyšle  Mgr. Vladimíra  Novotného,  narozeného  4. 2. 1944,  bydlištěm  Litomyšl, 9. května 808.             


usnesení č. 146/02

ZaM volí v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto další členy Rady Města Litomyšle

počtem 22 hlasů  MUDr. Jan Joukl

počtem 19 hlasů  Ing. Pavel Kusý

počtem 18 hlasů  p. Radomil Kašpar

počtem 17 hlasů  Ing. Miroslav Brýdl

počtem 13 hlasů  p. Vojtěch Stříteský


usnesení č. 147/02

ZaM souhlasí, aby na příštím zasedání  ZaM byly v souladu s ust. § 120 zřízeny tyto osadní výbory:

§         osadní výbor Nedošín

§         osadní výbor Pazucha

§         osadní výbor Suchá

§         osadní výbor Kornice

§         osadní výbor Pohodlí 

§         osadní výbor Nová Ves


usnesení č. 148/02

ZaM souhlasí, že prohlášení o  uzavření manželství lze učinit před těmito pověřenými členy ZaM podle § 4 odst. (1) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů :

p. Radomil Kašpar

p. Vladimír Šauer

pí. Dana Kmošková

p. Jaromír Kroužil

 


Jan Janeček
starosta
Olga Paclíková
místostarosta

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty