Litomysl Výběrová řízení záložky a sdílení

Obnova aleje filosofů v Litomyšli

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení služeb spojených s projektem ?Obnova aleje filosofů v Litomyšli?.
Zahrnuje:
- Provedení kácení stromů
- Odstranění pařezů
- Provedení všech navržených výsadeb dřevin Podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci.

Dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, bodu č. 5.1.4, ze kterého má žadatel přislíbenou dotaci, je zadavatel povinen zadávací řízení zrušit, pokud ve lhůtě pro podání nabídek obdrží méně než tři nabídky. Do takovéto situace se město Litomyšl jako zadavatel dostal, proto výběrové řízení zrušil (viz přiložený protokol) a vypsal VZ znovu.

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic
pověřená osobaFrantišek Zachař
druhdodávky a služby
typveřejná zakázka malého rozsahu
způsob oslovenípísemně
datum zveřejnění oznámení17.02.2014
datum pro odevzdání nabídek04.03.2014
seznam uchazečůZAHRADA HARTA s.r.o.
Zahradníci o.p.s.
Garden Servis
ARS Litomyšl
Arbor Group s.r.o.
Školky Litomyšl, spol. s r.o.
platnostzrušené


přiložené soubory:

Zadávací dokumentace (formát pdf, velikost 703,95 KB)

Výběrová řízení


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty