Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu PČR

12. a 13. října 2012

Informace o volebních okrscích ve městě Litomyšl

Dle § 17 odst. 2 zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje delegovat do 12. září 2012 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Seznam se doručí starostovi města a musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen či náhradník přihlášen k trvalému pobytu. Dále podpis zmocněnce případně i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegováni členové a náhradníci. Pro informaci uvádíme seznam volebních komisí, včetně adres.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Litomyšl

V souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.,o volbě do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhláška“), poskytuji každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve městě Litomyšl.

Při konání společných voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR jsou okrskové volební komise ustaveny podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů a budou plnit úkoly, jak pro volby do zastupitelstev krajů, tak i pro volby do Senátu Parlamentu ČR (viz. § 64 z. č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ve městě Litomyšl je 16 volebních okrsků.

Sídla volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1
Volební místnost – internát nemocnice, J. E. Purkyně 919

Volební okrsek č. 2
Volební místnost – Gymnázium , T. G. Masaryka 590

Volební okrsek č. 3
Volební místnost – Střední škola technická, T.G. Masaryka 659

Volební okrsek č. 4
Volební místnost - Silnice a mosty, Sokolovská 94

Volební okrsek č. 5
Volební místnost – Sokolovna, Moravská 628

Volební okrsek č. 6
Volební místnost – I. základní škola, Zámecká 496

Volební okrsek č. 7
Volební místnost - NADĚJE o. s. pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14

Volební okrsek č. 8
Volební místnost – DALIBOR, kongresové centrum, Komenského náměstí 1053

Volební okrsek č. 9
Volební místnost - Střední pedagogická škola, Komenského nám. 22

Volební okrsek č. 10
Volební místnost - hotel Zlatá hvězda – salonek, Smetanovo náměstí 84

Volební okrsek č. 11
Volební místnost – kulturní dům, Pohodlí 83

Volební okrsek č. 12
Volební místnost – hasičská zbrojnice, Pazucha 99

Volební okrsek č. 13
Volební místnost – hasičská zbrojnice, Suchá 43

Volební okrsek č. 14
Volební místnost – sál restaurace Na Žabárně, Nedošín 5

Volební okrsek č. 15
Volební místnost – hasičská zbrojnice, Kornice 59

Volební okrsek č. 16
Volební místnost - hasičská zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47

V Litomyšli dne 10. srpna 2012

Michal Kortyš
starosta

datum vystavení: 22. 08. 2012


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty