Volby do zastupitelstev obcí

15. a 16. října 2010

Zajímavosti z registrace kandidátních listin

Zajímavosti z registrace kandidátních listin - malá statistika

Městský úřad Litomyšl - jako registrační úřad - vydal dne 24. srpna 2010 celkem 120 rozhodnutí, které rozeslal všem zmocněncům voleních stran. Každý zmocněnec obdržel rozhodnutí o všech kandidátních listinách zaregistrovaných v příslušné obci. Celkem tedy bylo registračním úřadem vyhotoveno na 820 rozhodnutí o registraci kandidátních listin. Počet kandidátů na kandidátních listinách (za celý správní obvod tj. 34 obcí) je 841 kandidát.

Počet zaregistrovaných volebních stran v jednotlivých obcích  uvádí následující tabulka:

 

 

Počet volebních stran

Počet obcí s příslušným počtem volebních stran

1

10

2

5

3

8

4

4

5

-

6

1

7

1

8

1

9

1

10

3

 

 

Jak z výše uvedeného přehledu vyplývá, např. v 10 obcích byla podána jen jedna kandidátní listina. Naopak ve třech obcích, mezi které patří i město Litomyšl, bylo podáno 10 kandidátních listin. Nejvíce kandidátních listin podala sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí kandidáti. Ze seznamu kandidátů na jednotlivých kandidátních listinách je patrné, že o "dění" v obci mají zájem i lidé všech věkových struktur. O tom, kdo se stane členem zastupitelstva obce, se bude rozhodovat ve dnech 15. a 16. října 2010. Seznam všech kandidátů volič obdrží na hlasovacím lístku. Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku určí losem registrační úřad dne 1. září 2010.

datum vystavení: 24. 08. 2010


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty