Volby do zastupitelstev obcí

15. a 16. října 2010

Registrační úřad informuje

Přezkoumání kandidátních listin

V termínu do 10. srpna 2010 prostřednictvím svých zmocněnců předaly volební strany registračnímu úřadu tj. Městskému úřadu Litomyšl za celý správní obvod celkem 120 kandidátních listin. Ve městě Litomyšl jich bylo přijato celkem 10.

V současné době registrační úřad přezkoumává předložené kandidátní listiny tak, aby mohl ve stanovené lhůtě vydat rozhodnutí. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná dnem 24. srpna 2010. Všechna rozhodnutí se vyvěsí na úřední desce registračního úřadu s vyznačením dne vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení. Tato rozhodnutí obdrží poštou i zmocněnci volebních stran.

Pořadí volebních stran (na hlasovacím lístku) stanoví registrační úřad dne 1. září 2010 losem.

datum vystavení: 19. 08. 2010


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty