Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Litomyšl

Město Litomyšl má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti 29.12.2011 a jeho změnu č. 1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2012, která nabyla účinnosti 27.12.2012 - níže je k nahlédnutí právní stav po změně č. 1.

V současnosti se pořizuje změna č. 2 územního plánu. Níže je k nahlédnutí návrh změny č.2 územního plánu Litomyšl.

Město Litomyšl má také regulační plán "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl vydaný formou opatření obecné povahy č. 2/2008, který je níže k nahlédnutí.

Dále je zde k nahlédnutí schválená územní studie "Na Lánech" a "Na Prokopu" Litomyšl.

Možnost k nahlédnutí do územně plánovací dokumentace a do územní studie máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

 

územní plán - právní stav po změně č. 1

 textová část (formát pdf, velikost 1,06 MB)

 výkres základního členění území - část A (formát pdf, velikost 8,38 MB)

 výkres základního členění území - část B (formát pdf, velikost 6,48 MB)

 výkres základního členění území - část C (formát pdf, velikost 4,96 MB)

 výkres základního členění území - část D (formát pdf, velikost 4,55 MB)

 hlavní výkres - část A (formát pdf, velikost 9,42 MB)

 hlavní výkres - část B (formát pdf, velikost 6,87 MB)

 hlavní výkres - část C (formát pdf, velikost 6,39 MB)

 hlavní výkres - část D (formát pdf, velikost 4,83 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - titulní strana (formát pdf, velikost 1,14 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - legenda (formát pdf, velikost 1,82 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 1 (formát pdf, velikost 149,85 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 2 (formát pdf, velikost 153,18 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 3 (formát pdf, velikost 97,4 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 4 (formát pdf, velikost 151,57 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 5 (formát pdf, velikost 429,84 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 6 (formát pdf, velikost 534,56 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 7 (formát pdf, velikost 227,79 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 8 (formát pdf, velikost 185,38 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 9 (formát pdf, velikost 409,99 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 10 (formát pdf, velikost 1,08 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 11 (formát pdf, velikost 176,33 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 12 (formát pdf, velikost 236,34 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 13 (formát pdf, velikost 684,97 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 14 (formát pdf, velikost 143,53 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 15 (formát pdf, velikost 370,52 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 16 (formát pdf, velikost 103,7 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 17 (formát pdf, velikost 118,95 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 18 (formát pdf, velikost 87,29 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 19 (formát pdf, velikost 86,69 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 20 (formát pdf, velikost 88,01 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 21 (formát pdf, velikost 86,62 KB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 2,65 MB)

 koordinační výkres - část A (formát pdf, velikost 8,55 MB)

 koordinační výkres - část B (formát pdf, velikost 6,65 MB)

 koordinační výkres - část C (formát pdf, velikost 5,47 MB)

 koordinační výkres - část D (formát pdf, velikost 5,13 MB)

 výkres záborů ZPF - část A (formát pdf, velikost 9,05 MB)

 výkres záborů ZPF - část B (formát pdf, velikost 7,21 MB)

 výkres záborů ZPF - část C (formát pdf, velikost 5,29 MB)

 výkres záborů ZPF - část D (formát pdf, velikost 5,05 MB)

Dopravní studie 07_2010 pro ÚP města Litomyšl

 Textová část (formát pdf, velikost 141,85 KB)

 1 Výkres Litomyšl 2020 A 24h (formát pdf, velikost 34,83 KB)

 2 Výkres Litomyšl 2020 B 24h (formát pdf, velikost 34,85 KB)

 3 Výkres Litomyšl 2020 C 24h (formát pdf, velikost 33,27 KB)

 4 Výkres Litomyšl R35 2030 A 24h (formát pdf, velikost 35,8 KB)

 5 Výkres Litomyšl R35 2030 B 24h (formát pdf, velikost 35,29 KB)

 6 Výkres Litomyšl R35 2030 C 24h (formát pdf, velikost 34,05 KB)

Regulační plán "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl

 opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 777,53 KB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 279,9 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 289,18 KB)

 koordinční výkres (formát pdf, velikost 399,41 KB)

 analýza (formát pdf, velikost 262,4 KB)

změna č.2 územního plánu (projednávaná)

 textová část (formát pdf, velikost 1,35 MB)

 textová část - právní stav po vydání změny č. 2 (formát pdf, velikost 1007,39 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 7,73 MB)

 výkres základního členění území (formát pdf, velikost 7,04 MB)

 výkres VPS, VPO (formát pdf, velikost 3,68 MB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 56 MB)

 koordinační výkres (formát pdf, velikost 8,21 MB)

 výkres předpokládaných záborů ZPF (formát pdf, velikost 6,28 MB)

zpráva o uplatňování územního plánu

 Zpráva o uplatňování ÚP Litomyšl (formát pdf, velikost 427,97 KB)

územní studie "Na Lánech" Litomyšl

 textová část (formát pdf, velikost 209,3 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 670,89 KB)

 koordinační výkres (formát pdf, velikost 766,89 KB)

 schéma profilů veřejných prostranství - a (formát pdf, velikost 1,73 MB)

 schéma profilů veřejných prostranství - b (formát pdf, velikost 943,37 KB)

 hlavní výkres - schéma prostorového řešení (formát pdf, velikost 1,52 MB)

 širší vztahy (formát pdf, velikost 1,56 MB)

 výkres VPS a VPO (formát pdf, velikost 435,78 KB)

 vizualizace - východní axonometrie (formát pdf, velikost 557,48 KB)

 vizualizace - západní axonometrie (formát pdf, velikost 516,15 KB)

 vizualizace - horizonta (formát pdf, velikost 162,09 KB)

 vizualizace - pohled ze severu (formát pdf, velikost 199,34 KB)

 vizualizace - náměstí (formát pdf, velikost 151,99 KB)

 vizualizace - středová alej (formát pdf, velikost 210,55 KB)

 vizualizace - obytná ulice (formát pdf, velikost 212,61 KB)

 vizualizace - náměstí s obchodním parterem (formát pdf, velikost 182,34 KB)

 vizualizace - promenáda (formát pdf, velikost 192,41 KB)

územní studie "Na Prokopu" Litomyšl

 textová část včetně vizualizací (formát pdf, velikost 12,66 MB)

 urbanistické řešení (formát pdf, velikost 533,33 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 415,53 KB)

 schéma inženýrských sítí (formát pdf, velikost 369,36 KB)

 majetkové vztahy (formát pdf, velikost 339,54 KB)

Územní studie R35xLitomyšl

 Textová část (formát pdf, velikost 3,18 MB)

 Grafická část - II.1.HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE (formát pdf, velikost 576,26 KB)

 Grafická část - II.2. VODNÍ ŘEŽIM (formát pdf, velikost 3,38 MB)

 Grafická část - II.3.HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (formát pdf, velikost 2,81 MB)

 Grafická část - II.4. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY (formát pdf, velikost 3,14 MB)

 Grafická část - II.5. ZPF A PUPFL (formát pdf, velikost 4,43 MB)

 Grafická část - II.6.a.DOPRAVA (formát pdf, velikost 3,03 MB)

 Grafická část - II.6.b.TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (formát pdf, velikost 3,74 MB)

 Grafická část - II.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY (formát pdf, velikost 2,94 MB)

 Grafická část - II.8. BYDLENÍ (formát pdf, velikost 3,05 MB)

 Grafická část - II.9.REKREACE (formát pdf, velikost 3,21 MB)

 Grafická část - II.10.HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY (formát pdf, velikost 3,02 MB)

 Grafická část - II.11.KOORDINAČNÍ VÝKRES (formát pdf, velikost 10,31 MB)

 Grafická část - II.12. HLAVNÍ VÝKRES (formát pdf, velikost 5,67 MB)

Loading

© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty