Litomysl Starostova odpovědna záložky a sdílení

Starostova odpovědna

Odpověď starosty

Dne 16. 05. 2019 13:34:24 se dotazoval Libor Dittrich:

úsekové měření radarem

Mám dotaz na způsob řešení z úsekového měření v Litomyšli.
Z jistých zdrojů vím, že se neřeší vozidla registrována v zahraničí. Sankcionovat pouze vozidla registrovaná v ČR není morální k nám občanům ČR ani to není v souladu s platnými zákony v ČR. Když něco poruším, tak si za to nesu plně zodpovědnost. Jenže cizí státní příslušník je v pohodě. Úředník to nejspíš odloží, protože to obnáší nekonečnou administrativu, a zahlcené úřady již tak nestíhají. Chápu, že je to tučný přínos do pokladny Litomyšle. Ale nelze vymahatelnost zákona konat pouze z občanů ČR a cizince neřešit. Toto je jasné zneužití zákona.
Tato věc bude zaslána také Krajskému úřadu k prozkoumání.

Odpověď ze dne 22. 05. 2019 18:11:54:

Dobrý den, pane Dittrichu,


děkuji za Váš dotaz. Pokud jsem zjišťoval, obecně jsou řešení přestupků páchané cizinci s pobytem v EU problematické a mají několik úhlů pohledu.


1/ Oznámené konkrétní řidiče -cizince, podezřelého z přestupku obesíláme a snažíme se řešit vždy.


2/ Pokud jde o provozovatele zahraničního vozidla , tak lustrace dle SPZ vozidla v systému EUCARIS, dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/413 ze dne 11.března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozuje, je funkční od 3.8.2017. Čekali jsme na zprovoznění systému detekce jízdy vozidla na červenou / od 11.5.2019/ a oba systémy / červená a úseková rychlost / budou v dohledné době napojeny na zmiňovaný systém Eucaris. Pro nás to bude znamenat, že budeme vědět kam rozhodnutí poslat. Pro úplnost uvádíme, že takto lustrovat vozidla v EU lze jen pro některé, ve směrnici vyjmenované, přestupky.


3/Vymáhání pokut za dopravní přestupky cizinců. Dle sdělení Ministerstva vnitra ČR ze dne 27.2.2019, které máme k dispozici v plném znění, výkon rozhodnutí o přestupku lze uskutečnit zásadně jen na území ČR. Vůči cizincům proto bude přicházet v případě neuhrazení pokuty exekuce přikázáním pohledávky u poskytovatele tuzemských platebních služeb nebo postižením jejich majetku v ČR, v případě že existuje.


 


Na zaslání věci na Krajský úřad máte samozřejmě právo, pokud si myslíte, že je potřeba zvyšovat, jak sám píšete "nekonečnou administrativu".


Děkuji, přeji hezký den


Daniel Brýdl, starosta města


 


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty