Litomysl Starostova odpovědna záložky a sdílení

Starostova odpovědna

Odpověď starosty

Dne 16. 05. 2019 11:06:20 se dotazoval Lukáš Novák:

Zelené ostrůvky pro chodce u vjezdu do náměstí

Vážený pane starosto,

se zájmem jsem si prohlédl projektovou dokumentaci k modernizaci silnice II/358 Litomyšl – Č. Třebová. Vzhledem k tomu, že investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, zajímalo by mě, jaké má možnosti do této investiční akce zasáhnout Město Litomyšl.

Na první pohled mě zaujalo přidání ochranných ostrůvků v "esíčku" u vjezdu do náměstí a u Lidické ul. Navržené řešení zcela jistě přispěje k bezpečnosti chodců a ke zklidnění dopravy, což ale pravděpodobně může vést k zhoršené průjezdnosti, zvláště u výjezdu z náměstí.

Co mě ovšem zajímá jsou ochranné ostrůvky pro chodce, které budou pravděpodobně vydlážděny žulou a to celoplošně. Vzhledem k tomu, že jste před nedávnem nadnesli téma nesekání travnatých ploch a zvětšování ploch zeleně ve městě, tak bych se moc přimlouval za to, aby tyto ostrůvky byly zelené.

V zahraničí se dělicí (resp. ochranné) ostrůvky mimo plochy pro čekání chodců obvykle vysazují zelení. Kromě estetické funkce zeleň zlepšuje viditelnost ostrůvků (zelená tráva či květiny nejrůznějších barev jsou nápadnější než např. šedivá dlažba či asfalt).

V České republice je stále požadována tzv. „bezúdržbovost“ a provedení ostrůvků betonem či zámkovou dlažbou. Výsledkem je řešení sice bezúdržbové, ale zároveň bezútěšné. Zcela jistě by bylo dobrou vizitkou pro Litomyšl, kdyby se tyto ostrůvky osadily nějakou pěknou zelení či květinami.

Předem díky za odpověď

Ing. Lukáš Novák


Zdroje:
Centrum dopravního výzkumu: https://www.cdv.cz/file/clanek-okruzni-krizovatky-v-ceske-republice-chyby-a-omyly/

Projektová dokumentace: https://ezak.suspk.cz/contract_display_708.html

Odpověď ze dne 20. 05. 2019 11:57:17:

Vážený pane Nováku, děkuji za Váš dotaz.


Určitě platí, že jsme se jako město k navrhované dokumentaci vyjadřovali - řešili jsme mimo jiné četnost přechodů pro chodce apod. Pokud jde o průjezdnost, ta by měla být garantována projektantem - tedy měla být prověřena vlečnými křivkami, toto jsme nekontrolovali, ani nám to nepřísluší.


K ochranným ostrůvkům: mě osobně by se to také líbilo, mít je zelené a ještě to zkusím s kolegy probrat. Město by se samozřejmě muselo zavázat, že se o zeleň na ostrůvcích bude starat, ale v tom by asi nebyl problém. Bojíme se však, že zeleň tam díky solení v zimním období nebude růst - vadí to i lípám na Zámecké ulici. Také údržba ploch by byla pro pracovníky značně riziková, plochy díky podloží neudrží vláhu - muselo by se do hloubky odtěžit a i tak se obáváme, že tak "malý" ostrůvek uprostřed rozpáleného asfaltu by neudržel vláhu a teplotu a jakákoli zeleň by tam přes léto odešla. Jak jsem zjistil, snažilo se město vedle silnice na Poličku 2 roky starat o zeleň, ale bohužel nakonec jsme ji odstranili a zasypali oblázky. Prostě tam nic nerostlo.


Jak jsem psal výše, ještě to s kolegy proberu, zda by nějaká zeleň v ostrůvcích nerostla, ale z historických zkušeností se obávám, že tomu tak není. Určitě se podíváme i na Vámi navrhované odkazy.


Ještě jednou díky za Váš dotaz, přeji hezký den


Daniel Brýdl, starosta Litomyšle


PS 20.5.2019: konzultoval jsem s kolegy tu možnost a opravdu by to mělo jít, takže se spojíme s projektanty a přihlásíme se k odpovědnosti za starost o zeleň, pokud je přesvědčíme ke změně projektu....


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty