Litomysl Rada města Litomyšle záložky a sdílení

Odborné komise a pracovní skupiny Rady města Litomyšle z předchozích volebních období

2010-2011 Komise pro rozvoj cestovního ruchu

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

2010-2014 Komise pro rodinu, mládež a komunitní plánování

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

2010-2011 Komise pro kulturu a spolkový život

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

2010-2014 Redakční rada zpravodaje města Litomyšle LILIE

usnesení č. 1011/10 ze dne 21.12.2010

2010-2014 Dopravní komise

usnesení RaM č. 971/10 ze dne 7.12.2010
usnesení RaM č. 1012/10 ze dne 21.12.2010

2010-2014 Komise pro sport a tělovýchovu

usnesení č. 1011/10 ze dne 21.12.2010

2012-2014 Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch

usnesení č. 22/12 ze dne 10.01.2012

2010-2014 Komise pro školství, výchovu a vzdělávání

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

2010-2014 Komise pro rozvoj města, plánování a investice

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

2010-2014 Likvidační komise

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

2010-2014 Komise prevence kriminality

usnesení č. 1/11 ze dne 4.1.2011

2010-2014 Komise SPOZ

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

2010-2014 Stavební komise

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010
usnesení č. 1012/10 ze dne 21.12.2010

2010-2014 Komise pro životní prostředí

usnesení č. 971/10 ze dne 07.12.2010

2010-2014 Bytová komise

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

2010-2014 Komise pro regeneraci památek a správu památných hrobů

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty