Litomysl Rada města Litomyšle záložky a sdílení

Odborné komise a pracovní skupiny Rady města Litomyšle

Dopravní komise

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 13/17 ze dne 03.01.2017

Komise pro sport a tělovýchovu

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014

Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 43/2016 ze dne 18.01.2016
usnesení RaM č. 516/2016 ze dne 06.06.2016
usnesení RaM č. 1046/2016 ze dne 05.12.2016
usnesení RaM č. 1110/2016 ze dne 19.12.2016

Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 273/15 ze dne 07.04.2015

Komise pro rozvoj města, plánování a investice

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014

Likvidační komise

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 1110/16 ze dne 19.12.2016
usnesení RaM č. 12/17 ze dne 03.01.2017

Komise prevence kriminality

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 13/17 ze dne 03.01.2017

Komise pro občanské záležitosti

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

usnesení RaM č. 1103/14 ze dne 24.11.2014
usnesení RaM č. 13/17 ze dne 03.01.2017

Odborná pracovní skupina pro oblast stavební

usnesení RaM č. 1143/14 ze dne 24.11.2014
usnesení RaM č. 1110/2016 ze dne 19.12.2016

Odborná pracovní skupina pro oblast životního prostředí

usnesení RaM č. 1245/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 122/15 ze dne 09.02.2015
usnesení RaM č. 791/15 ze dne 29.09.2015
usnesení RaM č. 1110/2016 ze dne 19.12.2016

Odborná pracovní skupina pro oblast sociální

usnesení RaM č. 1245/14 ze dne 22.12.2014

Odborná pracovní skupina pro oblast bytové politiky

usnesení RaM č. 1245/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 1110/16 ze dne 19.12.2016
usnesení RaM č. 12/17 ze dne 03.01.2017

Odborná pracovní skupina pro regeneraci památek a správu památných hrobů

usnesení RaM č. 1245/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 1110/2016 ze dne 19.12.2016

Odborná pracovní skupina "Naše náměstí"

usnesení RaM č. 529/15 ze dne 29.06.2015

Odborné komise a pracovní skupiny Rady města Litomyšle z předchozích volebních období


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty