Litomysl Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999 záložky a sdílení

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

žádost:

Informace o stacionárním úsekovém radaru

Dobrý den,
Žádám tímto o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

1) Žádám o vysvětlení, zda stacionární úsekový radar měřící rychlost projíždějících
vozidel v obci Litomyšl, Moravská ulice, mezi budovou Nového kostela sboru Církve
bratrské a domem čp. 367, ve směru jízdy z centra na Svitavy, je ve vlastnictví města
Litomyšl, nebo ve vlastnictví jiné osoby.
Pokud je radar ve vlastnictví jiné osoby, sdělte mi, o jakou osobu se jedná.
2) V případě, že je uvedený stacionární radar ve vlastnictví jiné osoby, žádám o zaslání
fotokopie nájemní smlouvy (či jiné obdobné smlouvy) včetně všech dodatků mezi
touto osobou a městem Litomyšl.
3) Prosím o zaslání fotokopií všech smluv se společnostmi, které zajišťují provoz a údržbu
výše uvedeného stacionárního úsekového radaru.
4) Žádám o sdělení, zda byly dodavatelé výše uvedených plnění (pořízení/pronájem
radarů, provoz, údržba) vybíráni v řízeních dle zákona o veřejných zakázkách.
5) Pokud je odpověď na otázku č. 4) kladná, žádám o sdělení evidenčních čísel veřejných
zakázek, v nichž byli uvedení dodavatelé vybráni. Důvodem je nalezení uvedených
zadávacích řízení ve Věstníku veřejných zakázek.

Prosím o zaslání požadovaných informací na email: ********************

S pozdravem
*******************
*******************

datum žádosti:


odpověď:

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti ze dne 8.11.2018 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a následnému upřesnění požadavku Vám sdělujeme, že:

Ad1) Zařízení na měření rychlosti v Litomyšli, v úseku Moravská ulice, mezi budovou
Nového kostela sboru Církve bratrské a domem čp. 367, ve směru jízdy z centra na
Svitavy, je ve vlastnictví akciové společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Ad2) Smlouva o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel a poskytování služeb je
přiložena

Ad3) Provoz a údržba je obsažena ve Smlouvě o nájmu zařízení pro měření rychlosti
vozidel a poskytování služeb

Ad4) Protože předpokládaná hodnota zakázky nepřekročila limity stanovené zákonem o
veřejných zakázkách 137/2006 Sb., bylo postupováno při výběru dodavatele
úsekového měření dle směrnice města LitomyšlIng. Kamil Hebelka
vedoucí odboru dopravy

soubor bez názvu (formát pdf, velikost 1023,57 KB)

datum odpovědi:


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty