Litomysl Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999 záložky a sdílení

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

žádost:

Výše nákladů v souvislosti s GDPR

Vážení,

jakožto provozovatelé největší české služby zajišťující vzory, publikace, nástroje a poradenství pro řádnou implementaci GDPR dlouhodobě mapujeme vývoj nákladů na zajištění souladu s GDPR a na spojené služby.
V této souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR, které nabude účinnosti 25. května 2018, si Vás dovolujeme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o zpřístupnění následujících informaci:
1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?
• Externím poskytovatelem služeb pověřence?
• Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?
2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a
2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší
organizace do souladu s GDPR ?
4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
• náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování
kvalifikace či jiných);
• náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu
s GDPR;
• náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a
služby se jednalo).

Informace žádáme poskytnout elektronicky na naši emailovou adresu ********************
Za jejich poskytnutí předem děkujeme.
S pozdravem,
**************, jednatel

datum žádosti:


odpověď:

Vážení,

na Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sděluji následující:

Ad. 1)
Město Litomyšl zajišťuje výkon pověřence prostřednictvím vlastního zaměstnance.

Ad. 2)
Plat v 10. platové třídě dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č.
341/2017 Sb.

Ad. 3)
Cena za implementaci nařízení GDPR pro MěÚ Litomyšl byla ve výši 57.000 Kč + DPH.

Ad. 4)
• náklady MěÚ na školení týkající se GDPR – 0 Kč
• náklady MěÚ na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR – 57.000 Kč + DPH
• náklady MěÚ na IT produkty a služby – 0 Kč

S pozdravem

Mgr. Miroslava Kubešová
vedoucí odboru kanceláře vedení městského úřadu

datum odpovědi:


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty