Litomysl Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999 záložky a sdílení

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

žádost:

Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí kopie rozhodnutí, které bylo vydáno na základě mého oznámení přestupku ze dne 5. března 2018. Jsem srozuměn s tím, že vyžádané informace budou anonymizovány v souladu s § 8a citovaného zákona.

datum žádosti:


odpověď:

Rozhodnutí ve věci Oznámení přestupku vůči autorskému právu čj. 2018/007/002/01, které bylo doručeno do datové schránky města Litomyšl, ale týká se dobrovolného svazku obcí Českého dědictví UNESCO, dosud nebylo vydáno.

Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum odpovědi:


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty