Litomysl Odběr pitné vody a odvod splaškových vod záložky a sdílení

Odběr pitné vody a odvod splaškových vod

V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích zveřejňujeme podklady pro možnost uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod v městě Litomyšli dle § 8, odst. 6. zákona o vodovodech a kanalizacích.

Městská vodovodní a kanalizační síť je Městem Litomyšl pronajata provozovateli systému firmě VODOVODY spol. s.r.o., Na Lánech 3, Litomyšl, IČ 620 62 948. Na adrese této firmy je možno zjistit veškeré údaje o možnosti uzavřít smlouvu na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod u nemovitostí na území města. 

Adresa webových stránek provozovatele sítí je  www.vodovodylitomysl.cz.

Kontaktní údaje na provozovatele jsou 461 612 169, info@vodovodylitomysl.cz  Kontakt na pohotovostní službu je 724 093 704.

Počínaje 1. 1. 2016 se firma VODOVODY spol. s.r.o. stala také provozovatelem městské čistírny odpadních vod.

Ceny vodného a stočného:

vodné 22,94 Kč bez DPH, 26,38 Kč s DPH
stočné 32,59 Kč bez DPH, 37,48 Kč s DPH

Vzor smlouvy (formát pdf, velikost 453,04 KB)

Technické standardy vodovod (formát pdf, velikost 455,75 KB)

Technické standardy kanalizace (formát pdf, velikost 563,38 KB)

Přihláška k dodávce vody a odvádění odp. vod (formát pdf, velikost 379,01 KB)

Všeobecné obchod. podmínky (formát pdf, velikost 325,88 KB)

Reklamační řád (formát pdf, velikost 327,28 KB)

Žádost o přezkoušení vodoměru (formát pdf, velikost 568,07 KB)

Odběr pitné vody a odvod splaškových vod


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty