Litomysl Odběr pitné vody a odvod splaškových vod záložky a sdílení

Odběr pitné vody a odvod splaškových vod

V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích zveřejňujeme podklady pro možnost uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod v městě Litomyšli dle § 8, odst. 6. zákona o vodovodech a kanalizacích.

Městská vodovodní a kanalizační síť je Městem Litomyšl pronajata provozovateli systému firmě VODOVODY spol. s.r.o., Na Lánech 3, Litomyšl, IČ 620 62 948. Na adrese této firmy je možno zjistit veškeré údaje o možnosti uzavřít smlouvu na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod u nemovitostí na území města. 

Adresa webových stránek provozovatele sítí je  www.vodovodylitomysl.cz.

Kontaktní údaje na provozovatele jsou 461 612 169, info@vodovodylitomysl.cz  Kontakt na pohotovostní službu je 724 093 704.

Ceny platné do 30. 6. 2015:
vodné 22,94 Kč bez DPH, 26,38 Kč s DPH
stočné 28,59 Kč bez DPH, 32,88 Kč s DPH

Ceny platné od 1. 7. 2015
vodné 22,94 Kč bez DPH, 26,38 Kč s DPH
stočné 32,59 Kč bez DPH, 37,48 Kč s DPH

Počínaje 1. 1. 2016 se firma VODOVODY spol. s.r.o. stává také provozovatelem městské čistírny odpadních vod.

Ceny vodného a stočného od 1.1. 2017 se nemění

vodné 22,94 Kč bez DPH, 26,38 Kč s DPH
stočné 32,59 Kč bez DPH, 37,48 Kč s DPH

Vzor smlouvy o dodávce vody a odvádění splaškových vod (formát pdf, velikost 450,08 KB)

Technické standardy vodovod (formát pdf, velikost 455,75 KB)

Technické standardy kanalizace (formát pdf, velikost 563,38 KB)

Přihláška k dodávce vody a odvádění odp. vod (formát pdf, velikost 379,01 KB)

Všeobecné obchodní podmínky (formát pdf, velikost 317,9 KB)

Reklamační řád (formát pdf, velikost 265,4 KB)

Žádost o přezkoušení vodoměru (formát pdf, velikost 575,08 KB)

Loading

Odběr pitné vody a odvod splaškových vod


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty