Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Farní charita Litomyšl

vedoucí: Bc. Věra Dvořáková, ředitelka Farní charity
adresa: Bělidla 392, Litomyšl 570 01
mobil: +420 731 460 663
email: charita@lit.cz
web: www.litomysl.charita.cz
IČO: 47489839

Charakteristika:
Farní charita Litomyšl je nestátní neziskovou organizací římsko-katolické církve, která se snaží svým působením pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Předmětem činnosti je poskytování sociálně zdravotních služeb a dalších služeb humanitárního charakteru. Tato organizace je součástí sítě sociálních a zdravotních služeb v litomyšlském regionu.

Služby poskytované Farní charitou Litomyšl:

1) Středisko Respitní péče Jindra
Sídlo: Dukelská 750, Litomyšl
Vedoucí: Mgr. Ludmila Chadimová, Tel: +420 461 616 106, Mob: +420 737 466 963, Email: rpjindra@lit.cz

Charakteristika
Respitní péče Jindra poskytuje pobytovou odlehčovací službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílem služby je pomoci rodinným pečovatelům – umožnit jim, aby si od náročné (a mnohdy dlouhodobé) péče o své blízké odpočinuli, mohli si vyřídit osobní záležitosti, odjet na rehabilitační pobyt či dovolenou a načerpat tak nové síly k dalšímu pečování, nebo například opravit či bezbariérově upravit byt. Osoba se sníženou soběstačností je v této době přechodně ubytována v RPJ, kde je jí na základě písemné smlouvy poskytována potřebná individuální péče.

2) Charitní ošetřovatelská služba
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Vrchní sestra: Marcela Renzová, Tel: +420 461 618 400, Mob: +420 603 938 994, Email: chos@lit.cz

Charakteristika:
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje péči nemocným (akutně nebo chronicky), na základě indikace všeobecného praktického lékaře. Pacienti mohou o službu požádat lékaře také sami nebo prostřednictvím člena rodiny. Odbornou zdravotní ošetřovatelskou službu poskytujeme v domácím prostředí klienta, kde je v péči o nemocného nezbytná spolupráce rodiny. Služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 

3) Charitní pečovatelská služba
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Vedoucí: Mgr. Dagmar Štanclová, Mob: +420 605 207 941, Email: chps@lit.cz

Charakteristika:
Charitní pečovatelská služba je sociální středisko FCH Litomyšl, které nabízí seniorům, lidem se zdravotním handicapem a rodinám s dětmi pomoc při osobní péči a péči o domácnost. Služba je poskytována v domácím prostředí osob a podporuje zachování jejich sociálních vazeb.

4) Půjčovna zdravotních a rehabilitačních pomůcek
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Pracovník půjčovny: Bc. Irena Hudcová, Mob: +420 605 156 882, Email: pujcovna@lit.cz

Charakteristika
Půjčovna zdravotních pomůcek slouží pro občany, u kterých je nutné použití zdravotní pomůcky ke kompenzaci zdravotního handicapu. Tyto pomůcky si může zapůjčit kterákoli rodina či občan našeho města a okolních vesnic za poplatek. Pomůcky svoji službu prokazují jednak nemocným lidem v překlenovací době, nežli dostanou definitivní, na míru vyrobenou pomůcku, hrazenou zdravotní pojišťovnou a mnohým jiným, kterým umožňují pobyt v jejich domácím přirozeném prostředí po dobu nemoci či rekonvalescence.

5) Charitní šatník
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl, Tel: +420 461 619 183, Email: charita-kancelar@lit.cz

Charakteristika
Charitní šatník se nachází v suterénu historické budovy Lidového domu. Přijímá zdarma použité oděvy, které lidé již ze svých šatníků vyřadili. Vytříděné oděvy jsou odváženy do centrálního republikového skladu, odkud je podle potřeby expedována humanitární pomoc do zemí třetího světa. Šatník zdarma poskytuje oděvy lidem bez domova a sociálně potřebným.

6) Služba Sanace rodiny
Sídlo: Dukelská 750, Litomyšl
Vedoucí služby: Radek Bořek, DiS., Mob: +420 734 642 312, Email: sar@lit.cz

Posláním je podporovat rodinu ve vytváření fungujících vztahů a prostředí pro výchovu dětí formou profesionální spolupráce.

7) Podpora pěstounské rodiny
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Kontaktní osoba: Bc. Daniela Urbášková, Mob: +420 739 344 699, Email: ppr@lit.cz

Posláním služby je provázet rodiny celým procesem pěstounství a podporovat je v naplňování požadavků, které na ně klade zákon.

8) Terénní práce s neorganizovanou mládeží (STREETWORK)
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Zezulková, Email: sar@lit.cz

Charakteristika:
je terénní program pro děti a mládež, které jsou ohroženy rizikovým chováním. Pracovníci aktivně ve vytipovaných lokalitách navazují kontakty s dětmi a mládeží, jež patří do cílové skupiny terénního programu. Nabízí a realizují volnočasové aktivity a poradenství přímo na ulici (to je v přirozeném prostředí klienta).
K dispozici mají přístřeší tzv. „Krabici“, kde je možné se s dětmi uchýlit v případě nepříznivého počasí.

9) Zázemí pro pořádání akcí – Lidový dům
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Vedoucí provozu: Hana Šauerová, Tel: +420 461 619 183, Mob: +420 731 460 663, Email: lidovydum@lit.cz

Nabídka služeb
• pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí
• krátkodobý pronájem prostor pro kulturní a společenské akce, pro konference a přednášky a na prodejní akce
• poskytování zázemí pro činnost místních spolků
Bližší informace uvedeny v kulturních zařízeních.

10) Dobrovolnické centrum
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Koordinátoři: Jakub Mašek Mob: +420 733 741 091, Simona Machalová Mob: +420 732 803 709,
Email: dobrovolnik@lit.cz

Charakteristika
Dobrovolnické centrum přijímá dobrovolníky do charitního zařízení RPJ, dále pak vysílá dobrovolníky do smluvně zajištěných přijímajících organizací. Mezi přijímající organizace patří Naděje o.s. Litomyšl, Dům dětí a mládeže, II. ZŠ Litomyšl, Nemocnice Litomyšl.

Bližší informace na www.litomysl.charita.cz

 


uložení dat: 16. 3. 2016

© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty