Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Spolek leteckých modelářů Litomyšl

vedoucí: Květoslav Štorek, předseda
adresa: , Litomyšl 570 01
mobil: +420 603 283 846
email: modelari@lit.cz
web: modelari.lit.cz

Spolek leteckých modelářů Litomyšl (SLML) vznikl na konci  roku 2001 jako důsledek snahy sdružit početnou, ale do té doby značně rozptýlenou, modelářskou obec v Litomyšli a okolí, a navázat tak na bohatou a mnohaletou tradici této činnosti v našem městě. Dále bylo nutné zavést pravidla naší činnosti, zkoordinovat ji a zabezpečit provoz na modelářském
 letišti tak, aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku. SLML, o jehož založení se nejvíce zasloužil neúnavný modelářský organizátor a bývalý předseda Dušan Buben, sdružuje 32 leteckých modelářů z Litomyšle a širokého okolí, kteří se věnují převážně stavbě a létání s rádiem řízenými modely. Ke své činnosti využívají členové spolku díky pochopení nájemců a Městského úřadu v Litomyšli areál letiště v blízkosti statku Vlkov směr Suchá, za plotem doprava po soukromé cestě, přepažené závorou kvůli ochraně povrchu. Závora je vždy trvale otevřena při veřejných produkcích, mimo ně pouze tehdy, je-li někdo ze spolku na letišti. Je to nutné z bezpečnostního hlediska a tímto prosíme veřejnost, aby na to brala ohledy. SLML se již dobře zapsal do podvědomí litomyšlské veřejnosti zejména pořádáním tradičních modelářských leteckých dnů, které se konají na letišti Vlkov dvakrát ročně v měsících červnu a září a  které jsou vždy hojně navštíveny. Zejména u dětí jsou pak velmi oblíbené různé soutěže s modelářskou a leteckou tématikou, které jsou pravidelnou součástí každého leteckého dne. Tradicí se stalo dubnové Otvírání nebe, které ale při nepřízni počasí může být posunuto na začátek května. O této akci vyjde zpráva jak v Lilii, tak ve vitríně SLML na Smetanově náměstí č.126 vedle optiky. Hojně navštěvované jsou rovněž zimní akce konané v litomyšlských sportovních halách a případně díky pochopení pana Jiřího Skřívana v jeho středisku na Suché.  Na těchto akcích je předváděno létání s halovými modely. Akce tohoto typu spojujeme též s výstavou modelů našich členů.
V rámci prezentace výsledků své činnosti i mimo město Litomyšl zajišťují členové SLML i modelářský program na leteckých dnech okolních aeroklubů a pravidelně jsou hosty mezinárodních setkání modelářů v Hranicích na Moravě, případně na mezinárodních akcích. O své činnosti též podáváme zprávy do celostátních časopisů s modelářskou náplní, kde také sdělujeme termíny akcí tak, abychom přilákali kvalitní piloty z republiky.
Letecké modelářství je všeobecně pokládáno za prospěšnou a tvůrčí variantu využití volného času každého zapáleného modeláře. Proto jsme stále otevřeni ostatním zájemcům a na našich akcích již někteří přišli a byli přijati za členy. SLML žádoucím způsobem rozšiřuje spektrum spolkového života v Litomyšli a přispívá k dalšímu rozvoji občanské společnosti města.
Bližší informace o činnosti SLML mohou zájemci získat v propagační skříňce na Smetanově náměstí č.126 nebo na webových stránkách http://modelari.lit.cz


uložení dat: 21. 3. 2014

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty