Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

PRO-BIO, regionální centrum Litomyšl

vedoucí: Ing. František Chlad
adresa: Smetanovo náměstí 87, Litomyšl 570 01
mobil: +420 774 218 413
email: frantisek.chlad@email.com

PRO-BIO, regionální centrum Litomyšl s okresy SY, UO, PU, CR, RK zahájilo svoji činnost 1. ledna 2001. Zapojilo se do projektu MZe - poradenských kroužků pro rok 2001 (v okresech SY, UO, RK).
Regionální centrum plní informační činnost, konzultace pro registrované ekologické zemědělce v daném regionu. Dále se regionální centrum zabývá propagací ekologického zemědělství - např. při Dni Země (ochutnávka biopotravin, prodej bioproduktů z ekologických farem), účastní se nejrůznějších výstav a prezentací biopotravin. Úzce také spolupracuje s poradenským místem svazu PRO-BIO sekce prodejců biopotravin v Litomyšli. Jde o propojení ekologických zemědělec, zpracovatel, prodejce a spotřebitel.
Regionální centrum Litomyšl je zapojeno do celostátní osvěty a propagace základních myšlenek ekologického zemědělství.

uložení dat: 25. 6. 2015

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty