Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Středisko volného času Litomyšl

vedoucí: Mgr. Josef Štefl, ředitel
adresa: Dukelská 534, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866
email: ddm@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/ddm

Středisko volného času uskutečňuje zájmové vzdělávání dětí, mládeže, rodičů, popřípadě jiných fyzických osob v jejich volném čase.

Zájmové vzdělávání je uskutečňováno zejména těmito formami :

  • příležitostnou výchovnou, vzdělávací zájmovou a tematickou rekreační činností (včetně příměstských táborů zpravidla vázaných na prázdninová období),
  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
  • letní táborovou aktivitou mimo vlastní sídlo organizace,
  • osvětovou činností včetně prevence sociálně patologických jevů.

Další funkcí střediska je nabídka spontánní zájmové a rekreační činnosti ve smyslu otevřeného zařízení, přístupného jakémukoli zájemci o činnost nejen ve všední dny, ale částečně také o sobotách či nedělích a v době prázdnin

Středisko spolupracuje se všemi typy škol ve městě a ve spádové oblasti, dále s místními institucemi (jako je např. regionální muzeum, městská knihovna atd.), s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími. Těmto organizacím poskytuje jednak materiální zázemí ( v duchu zřizovací listiny) a podle vlastních možností i odbornou metodickou pomoc.

Místo přátelské rodině, protože:
- poskytuje slevu pro přihlášené klienty na dva a více kroužků
- většina příležitostných akcí a spontánní akce (deskové a jiné hry) v provozní době zcela zdarma
- operativně v případě potřeby vytvoří místo určené pro kojení
- v případě potřeby nabídneme stůl a deku pro přebalování, dětskou židličku
- nabízí džbán s čistou "kohoutkovou" vodou
- umožňuje přístup s kočárkem
- v celém areálu platí zákaz kouření
- po domluvě zajistí možnost parkování rodinného auta
- umožňuje přístup se zvířecím mazlíčkem
- je celoročně otevřené volnočasové zařízení
- realizuje programy či akce pro děti, seniory nebo celé rodiny

Středisko volného času je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Litomyšl.


uložení dat: 1. 10. 2018

akce pořádané touto organizací

18. 4. 2019, 8:00-13:00, Středisko volného času Litomyšl

Zelený čtvrtek

Zveme děti i dospělé, kteří si rádi vyrobí něco jarního na velikonoční dílnu, která se uskuteční ve Středisku volného času Litomyšl, ulice Dukelská. Přijďte prožít příjemné dopoledne a dozvědět se o lidových zvycích patřících k Zelenému čtvrtku. Připraveny budou dílničky - malování kraslic voskem, drátované dekorace na formách, dřevěné dekorace, travňáky a uděláme si jarní pohoštění pro dobrou náladu. Cena za celé dopoledne je 100 Kč (v ceně jsou výrobky, které si účastníci odnesou a drobné občerstvení). S sebou si vezměte vyfouknutá vajíčka, která mohou být i nabarvená, pohodlné oblečení, svačinu a přezůvky.
Prosíme zájemce, aby se hlásili na e-mailové adrese plihalova@ddm.litomysl.cz.© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty