Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

vedoucí: Ing. Karol Bayer
adresa: Jiráskova 3, Litomyšl 570 01
telefon: +420 466 036 590
fax: +420 461 612 565
email: dekanat.fr@upce.cz
web: www.upce.cz/fr

Fakulta restaurování navazuje na myšlenky a práci Vyšší odborné školy restaurování a konzervačních technik, o.p.s. a po té Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. Litomyšl (soukromá vysoká škola). Již v roce 2001 probíhal na Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. první akademický rok ve studijních oborech Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita; Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů a Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů.
Dne 14. června 2005 se uskutečnilo 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, kde se rozhodlo o zřízení nové Fakulty restaurování. Registrací novely Statutu Univerzity Pardubice na MŠMT tak vzniká k 1. červenci 2005 pátá fakulta, Fakulta restaurování se sídlem v Litomyšli.
Fakulta restaurování nabízí studium ve studijním programu „Výtvarná umění“. V současné době má fakulta akreditované čtyři obory v bakalářském stupni studia, uskutečňované v prezenční formě s délkou studia 4 roky:
- Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů;
- Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita;
- Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů;
- Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech;

a dva obory v navazujícím magisterském stupni studia s délkou studia 2 roky, taktéž v prezenční formě:
- Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury;
- Restaurování a konzervace děl písemné kultury.


uložení dat: 4. 8. 2015

akce pořádané touto organizací

27. 9. 2018 - 28. 10. 2018, Po-Pá: 8:00-15:00, Červená věž - areál Fakulty restaurování

(O)kraje

Výstava kreseb a maleb inspirovaných míst z okolí Litomyšle a Kuksu. Výstavu organizuje Ateliér výtvarné přípravy.


29. 9. 2018, 10:00-17:00, Faltysovo knihkupectví
koná se v rámci festivalu ArchiMyšl aneb oslava Světového dne architektury

Den otevřených dveří Fakulty restaurování

Přijďte nahlédnout do ateliérů i koleje.© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty