Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Vyšší odborná škola a střední pedagogická škola

vedoucí: Stanislav Leníček
adresa: Komenského náměstí 22, Litomyšl 570 12
telefon: +420 461 615 705, +420 461 614 550
fax: +420 461 615 705
email: vospspgs@vospspgs.cz
web: www.vospspgs.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a SPgŠ navazuje na stoletou tradici pedagogického vzdělávání v Litomyšli. Od roku 1992 se realizuje nová koncepce vlastního vzdělávacího programu. Škola je přidruženou školou UNESCO a v uvedeném programu řeší a uplatňuje systém pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte. Kromě toho se zde ve spolupráci se zahraničními školami a institucemi (Nizozemí, NSR, Španělsko, Francie, Polsko, Belgie, Kanada) uskutečňují setkání žáků, studentů, pedagogů a odborníků na mezinárodní úrovni. Vyučující i žáci školy se podílejí na organizování celostátních konferencí, festivalů, pořádají veřejná vystoupení, výstavy a soutěže (včetně celostátních). Pedagogický sbor je složen z kmenových a externích kvalifikovaných pedagogů, kteří pracují v poradních a lektorských sborech a  publikují v odborných časopisech a literatuře.
 Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Pardubického kraje


uložení dat: 7. 7. 2015

akce pořádané touto organizací

18. 12. 2018, 17:00 a 19:30, Smetanův dům

Adventní koncert sboru KOS

Vstupné: 120 Kč (děti, studenti, senioři) a 170 Kč (ostatní)
Předprodej od 5. 12. 2018.
více informací o akci zde: www.sborkos.cz© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty