Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Městská knihovna Litomyšl

vedoucí: Mgr. Jana Kroulíková
adresa: Smetanovo náměstí 50, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 612 068
email: knihovna@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/knihovna

Městská knihovna byla založena již roku 1891 díky studentskému spolku Smetana.
Ve 20. letech 20. století patřila díky rozsáhlému fondu k největším knihovnám na severovýchodě Čech.
V 70. letech byla převedena pod Okresní knihovnu ve Svitavách.
V roce 2003 se vrátila do péče města a stala se jeho příspěvkovou organizací. V současné době má knihovna 3 samostatná oddělení - pro dětské čtenáře, dospělé čtenáře a od  roku 2007 ještě čítárnu a studovnu.

Knihovna zajišťuje půjčování knih, časopisů, map a zvukových knih, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) i půjčování dokumentů z jiných knihoven ČR. Dále poskytuje informace a přístup k internetu, podává i základní turistické informace, zajišťuje půjčování knih v Domě s pečovatelskou službou a  donáškovou službu pro hůře pohyblivé spoluobčany. Pro školy litomyšlského regionu pořádá knihovnické lekce, pro širokou veřejnost pak připravuje kulturní akce-besedy, přednášky a výstavy.

Od roku 2007 organizuje i Univerzitu 3. věku a lekce trénování paměti pro seniory, od roku 2012 se v jejích prostorách konají i schůzky klubů astronomů, turistů a historiků, od roku 2014 Klubu deskových her.

Městská knihovna Litomyšl v rámci regionálních funkcí provádí nákup a zpracování knih šestnácti obecním a místním lidovým knihovnám, kterým také poskytuje odbornou metodickou pomoc. Knihovna úzce spolupracuje s  obecně prospěšnou společností Ruka pro život, školními družinami a školami nejen v Litomyšli, ale i celém regionu.

V roce 2017 knihovna získala ocenění Místo přátelské rodině.


uložení dat: 18. 9. 2018

akce pořádané touto organizací

3. 9. 2018 - 29. 9. 2018, ve výpůjční době, Městská knihovna

Dětské knížky našich babiček a dědečků

Výstava knih.


25. 9. 2018, 15:00, Městská knihovna

Schůzka Klubu historiků


1. 10. 2018 - 6. 10. 2018, Městská knihovna

Týden knihoven


1. 10. 2018, 8:00-17:00, Městská knihovna

Nonstop čtení

V rámci Týdne knihoven.


3. 10. 2018, 8:30, Městská knihovna

Průvod masek

V rámci Týdne knihoven.


3. 10. 2018, dopoledne, Městská knihovna

Dášeňka Karla Čapka

Přednáška Hasana Zahiroviče.
V rámci Týdne knihoven.


3. 10. 2018, 17:00, Městská knihovna

Karel Čapek a rok 1938

V rámci Týdne knihoven.


4. 10. 2018, 9:00, Městská knihovna

Beseda s Janou Jůzlovou

Beseda s autorkou knihy "Světoví Češi".
V rámci Týdne knihoven.


6. 10. 2018, Městská knihovna

Mimořádně otevřeno dětské oddělení

Vyhlášení soutěže "Trosečník" a turnaj pro děti ve stolních hrách.


12. 11. 2018 - 17. 11. 2018, Městská knihovna

Týden poezie


24. 11. 2018, Městská knihovna

Den pro dětskou knihu


28. 11. 2018, Městská knihovna

Vánoce v knihovně© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty