Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Ruka pro život o.p.s.

vedoucí: Ria Slušná, ved. programu Denní stacionář
adresa: J. E. Purkyně 1126, 1150, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 312 412
mobil: +420 739 963 625
email: litomysl@rukaprozivot.cz
web: www.rukaprozivot.cz

Sociální služba Denní stacionář.
Poskytujeme sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně osob s poruchou autistického spektra od 13 let věku a seniorům. Uživatelům naší služby nabízíme smysluplné vyplnění volného času, vedeme je k co největší samostatnosti a pomáháme jim se zapojením do společnosti.
Uživatele Denního stacionáře podporujeme v soběstačnosti v oblasti hygieny, stravování, péče o vlastní osobu a vedení domácnosti, udržujeme a rozvíjíme znalosti, dovednosti, poznávací funkce a komunikační schopnosti, podporujeme jejich zájmy v kulturní a sportovní oblasti. U uživatelů dále posilujeme pracovní návyky a vědomí hodnoty vlastní práce při aktivitách v dílnách a při výrobě dárkových předmětů, podporujeme zdravý životní styl a udržujeme dobrý psychický stav, podporujeme vztahy s rodinou, přáteli a komunitou, snažíme se o podporu ve využívání běžných služeb a při vyřizování svých osobních záležitostí a o prezentaci dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti.

Provozní doba Denního stacionáře:
pondělí - pátek, 7.00 - 16.00 hod (mimo státní svátky)


uložení dat: 1. 9. 2017

akce pořádané touto organizací

28. 11. 2017, 9:00-16:00, Denní stacionář Ruka pro život

Podzimní výstava

Tradiční předvánoční výstava spojená nejen s ukázkou, ale především s prodejem výrobků uživatelů Denního stacionáře. K vidění budou zejména výrobky dárkového charakteru vyrobené v rámci terapeutických aktivit v multifunkčních dílnách, které si návštěvníci výstavy mohou zakoupit třeba jako malou pozornost pod vánoční stromeček nebo jen jako dárek pro radost. Využijte tedy této příležitosti a přijďte se k nám podívat.© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty