Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Ruka pro život o.p.s.

vedoucí: Ria Slušná, ved. programu Denní stacionář
adresa: J. E. Purkyně 1126, 1150, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 312 412
mobil: +420 739 963 625
email: litomysl@rukaprozivot.cz
web: www.rukaprozivot.cz

Sociální služba Denní stacionář.
Poskytujeme sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně osob s poruchou autistického spektra od 13 let věku a seniorům. Uživatelům naší služby nabízíme smysluplné vyplnění volného času, vedeme je k co největší samostatnosti a pomáháme jim se zapojením do společnosti.
Uživatele Denního stacionáře podporujeme v soběstačnosti v oblasti hygieny, stravování, péče o vlastní osobu a vedení domácnosti, udržujeme a rozvíjíme znalosti, dovednosti, poznávací funkce a komunikační schopnosti, podporujeme jejich zájmy v kulturní a sportovní oblasti. U uživatelů dále posilujeme pracovní návyky a vědomí hodnoty vlastní práce při aktivitách v dílnách a při výrobě dárkových předmětů, podporujeme zdravý životní styl a udržujeme dobrý psychický stav, podporujeme vztahy s rodinou, přáteli a komunitou, snažíme se o podporu ve využívání běžných služeb a při vyřizování svých osobních záležitostí a o prezentaci dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti.

Provozní doba Denního stacionáře:
pondělí - pátek, 7.30 - 16.00 hod (mimo státní svátky)

 


uložení dat: 10. 6. 2016

akce pořádané touto organizací

15. 6. 2017 - 31. 8. 2017, Státní zámek Litomyšl
koná se v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl

Ruku v ruce - touha je zázrak

Výstava velkoformátových fotografií Jindřicha Štreita v zámecké zahradě.
více informací o akci zde: www.vytvarnalitomysl.cz/cs/35-vytvarna-litomysl/13-rocnik-smetanovy-vytvarne-litomysle-2017/777-ruku-v-ruce-touha-je-zaz© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty