Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Amalthea o.s.

vedoucí: Mgr. Petr Čada
adresa: Hýblova 546, Česká Třebová 560 02
mobil: +420 773 512 525
email: amalthea@amalthea.cz
web: www.amalthea.cz
IČO: 266 472 14

Občanské sdružení Amalthea vzniklo na podzim roku 2003 a jeho cílem je poskytovat dostupné a kvalitní služby podporující rozvoj péče o rodinu a dítě. Je nestátní neziskovou organizací, která podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí do ústavní péče, podporuje a doprovází náhradní rodiny.

Poskytuje širokou škálu sociálních služeb rodinám, které mají děti svěřené do pěstounské péče, také zájemcům o všechny typy náhradní rodinné péče (zejména pěstounství a osvojení), sociální, psychologické a právní poradenství, realizuje setkávání pěstounských rodin, zavádí individuální plány péče pro děti z pěstounských rodin, pořádá letní pobyty pro pěstounské rodiny, provozuje poradnu pro žadatele a zájemce o náhradní rodinnou péči atd. Všechny služby poskytují erudovaní odborníci.

Amalthea o.s. nabízí služby rodinám z celého Pardubického kraje a nyní pravidelně působí i v České Třebové.
Pracovníky osobně zastihnete každé pondělí v měsíci od 9.00 do 11.00 h v prostorách
o.s. Amalthea, Hýblova 546, Česká Třebová 560 02. Návštěvu je lépe předjednat na tel. 773 512 525 nebo na e-mailu petr@amalthea.cz.

Amalthea o.s.
ředitel: David Svoboda, DiS.
adresa: Husova 199, 530 03 Pardubice
telefon: 466 302 058

 


uložení dat: 1. 10. 2014

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty