Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Respitní péče Jindra

vedoucí: Mgr. Ludmila Chadimová, vedoucí střediska
adresa: Dukelská 750, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 616 106
mobil: +420 731 598 890
email: rpjindra@lit.cz
web: www.litomysl.charita.cz

RPJ Vám nabízí možnost úlevové péče formou krátkodobého pobytu na sociálním lůžku. Pobyt mohou využít senioři a osoby se zdravotním postižením (starší 50ti let), které jsou závislé na pomoci druhé osoby, a proto o ně doma pečují jejich rodinní příslušníci, kteří z důvodu nemoci, vyčerpání, dovolené, rehabilitačního pobytu nebo třeba služební cesty potřebují, abychom za ně převzali krátkodobě péči my. Cílem služby je odpočinek pečovatele. Pobyt lze využít k rekonvalescenci seniora po návratu z nemocnice, v případě nutných oprav či bezbariérových úprav v bytě apod.

Zdravotní stav uživatele našich služeb musí být stabilizovaný, protože naše středisko není zdravotnickým, ale sociálním zařízením. O klienty se stará tým složený z pracovníků v soc. službách (pečovatelů), sociálních pracovníků a aktivizační pracovnice. Nepracuje zde lékař ani zdravotní sestry. Odbornou ošetřovatelskou péči lze zajistit docházkou terénní zdravotní sestry do RPJ - pokud péči indikuje praktický nebo ošetřující lékař.  Tato péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Během krátkodobého pobytu je klient nadále v péči svého praktického lékaře, u kterého si zajišťuje sám (nebo s pomocí příbuzných) léky a zdravotnické pomůcky. Případné zhoršení zdravotního stavu musí klient konzultovat se svým praktickým lékařem, při akutním zhoršení se volá RZP.

Zájemce o pobyt v RPJ musí splňovat základní podmínky pobytu, mezi které patří neagresivita, bezinfekčnost, schopnost být součástí kolektivu rodinně řešeného střediska RPJ.

Při přijímání zájemců na pečovatelsko-ošetřovatelské lůžko vycházíme z obecně závazných předpisů platných pro ústavy sociální péče. Každý zájemce o pobyt je přijímán na podkladě vyplnění formuláře Žádost o přechodný sociální pobyt, kterou je třeba pečlivě vyplnit a doručit do zařízení. Součástí žádosti je Vyjádření ošetřujícího lékaře, který stvrdí, zda žadatel nevyžaduje zdr. péči a netrpí zdr. problémy. O přijetí/nepřijetí žadatele k pobytu rozhoduje vedoucí zařízení a a soc. pracovnice nejdříve měsíc před požadovaným termínem nástupu. Poté je rozhodnutí žadateli sděleno telefonicky (popř. písemně) a je domluven další postup. Při přijímání žadatelů mají přednost obyvatelé Litomyšle a okolí. Délka pobytu se řídí potřebami žadatele a možnostmi střediska, je limitována maximální dobou tří měsíců v jednom kalendářním roce. O pobyt lze žádat opakovaně.

Současně s kladným rozhodnutím o přijetí bude domluven termín Vašeho nástupu do RPJ a délka pobytu. Bude Vám sdělena výše platby za Vaše ubytování a stravu. Tato sociální služba je poskytována osobám závislým na pomoci druhé osoby, proto je součástí platby i záloha na péči, kterou budete po pracovnících RPJ požadovat. Celková výše platby se vypočítává dle aktuálního Ceníku služeb. Musí být uhrazena nejpozději v den nástupu. 
Případné zrušení či zkrácení pobytu je nutné oznámit vedoucí alespoň tři dny předem.

V den nástupu bude s Vámi sepsána Smlouva o poskytnutí soc. pobytové odlehčovací služby.

Budete-li mít zájem, zprostředkujeme Vám duchovní službu, pedikúru a kadeřnické služby.

Abychom mohli zajisti Vaši spokojenost, prosíme Vás o upřímnost a včasné informace.

 Poskytovaná péče:
 a.. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 b.. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 c.. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
 d.. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 e.. sociálně terapeutické činnosti
 f.. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 g.. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Rozsah péče je v průběhu pobytu evidován, na konci pobytu vyúčtován sazbou Kč 100,- za 1 hodinu péče.
Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Rozdíl mezi zálohou a částkou za poskytnutou péčí je za domluvené období vyrovnán.

CENÍK SLUŽEB RPJ (dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
Celodenní stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře) 160,-Kč/ 1 den
Ubytování (včetně úklidu, praní prádla, drobných oprav ošacení, žehlení) 190,-Kč/ 1 den
Záloha na péči (platí se ve výši 2,5 hodiny péče za den) 250,-Kč/ 1 den
Celková platba před nástupem na přechodný pobyt 600,- Kč/ 1 den


uložení dat: 4. 8. 2015

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty