Litomysl Zařízení ve městě záložky a sdílení

Portmoneum - Museum Josefa Váchala

vedoucí: Mgr. Hana Klimešová
adresa: T. Novákové 75, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 615 821
email: klimesova@rml.cz
web: www.rml.cz/cs/muzeum/portmoneum.html

Stálá výstava mapuje mnoho různých výtvarných technik, kterými se malíř, grafik, dřevorytec a spisovatel Josef Váchal zabýval. Základem celé expozice jsou dvě místnosti nástěnných maleb, doplněné původním vyřezávaným polychromovaným nábytkem.
Výstavu doprovázejí ukázky z drobných grafických prací J. Váchala v podobě ex-libris, mystických vykládacích karet a kreseb. Složité vztahy mezi Josefem Váchalem - malířem a Josefem Portmanem - zakladatelem musea a sběratelem dokumentují panely s korespondencí a fotografiemi obou pánů.
Poslední část výstavy je zaměřena na problematické restaurování maleb, jejich snímání a následné osazení na opravené zdi.

Od listopadu 2016 provozuje expozici Portmonea Regionální muzeum v Litomyšli.


uložení dat: 3. 11. 2016

akce pořádané v tomto zařízení

23. 3. 2019 - 25. 8. 2019, Út-Ne: 9:00-12:00 a 13:00-17:00
koná se v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl

Cestopisák Josefa Váchala

Výstava o několikadenním pěším výletě Josefa Váchala, Josefa Portmana a Anny Mackové na Vysočinu.
pořádá Regionální muzeum v Litomyšli© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty