Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu, Litomyšl
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a siničního hospodářství
datum vystavení: 18.10.2018 | datum sejmutí: 03.11.2018

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Němčice, Sedliště, Bohuňovice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 17.10.2018 | datum sejmutí: 02.11.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Osík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 17.10.2018 | datum sejmutí: 02.11.2018

Veřejná vyhláška - oznámení

Zpráva o uplatňování územního plánu Budislav 8/2014 - 10/2018
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17.10.2018 | datum sejmutí: 02.11.2018

Ceník parkovného pro rok 2019

Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl - rada města, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16.10.2018 | datum sejmutí: 31.10.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Stavební povolení - domov pro seniory, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16.10.2018 | datum sejmutí: 01.11.2018

Veřejná vyhláška - kolaudační souhlas

Odkanalizování obce poříčí u Litomyšle a místní části Zrnětín
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 15.10.2018 | datum sejmutí: 31.10.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ulice Zahájská, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 12.10.2018 | datum sejmutí: 30.10.2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání + exekuční příkaz

Dražba - ostatní plocha a trvalý travní porost, Tržek u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Nymburk
datum vystavení: 12.10.2018 | datum sejmutí: 29.11.2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání + exekuční příkaz

Dražba trvalého travního porostu a orné půdy, Cerekvice nad Loučnou
vystavuje: Exekutorský úřad Nymburk
datum vystavení: 12.10.2018 | datum sejmutí: 29.11.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost, hodinky
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 11.10.2018 | datum sejmutí: 11.01.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úprava křižovatky k areálu společnosti Bohemiatex.
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 10.10.2018 | datum sejmutí: 26.10.2018

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cerekvice nad Loučnou
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 09.10.2018 | datum sejmutí: 25.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Benátky
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Řídký
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Nová Ves u Jarošova
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Chotovice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Chmelík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Janov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Suchá Lhota
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Tržek
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Vlčkov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Příluka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Horky
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Újezdec
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Sedliště
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Strakov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Němčice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Budislav
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Bohuňovice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Jarošov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Trstěnice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Nová Sídla
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Chotěnov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Morašice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Vidlatá Seč
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Makov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Čistá
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Desná
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Osík
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Cerekvice nad Loučnou
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Lubná
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Sebranice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Sloupnice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Horní Újezd
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Poříčí u Litomyšle
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.10.2018 | datum sejmutí: 23.10.2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Ostatní plocha, Nová ves u Jarošova
vystavuje: Státní pozemkový úřad - pobočka Svitavy
datum vystavení: 03.10.2018 | datum sejmutí: 03.12.2018

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 01.10.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje - odbor rozvoje
datum vystavení: 26.09.2018 | datum sejmutí: 27.11.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Klíč k osobnímu vozu, autonabíječka, řetízek a přívěšek
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.09.2018 | datum sejmutí: 25.12.2018

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního Sebranice

Změna č. 1
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 25.09.2018 | datum sejmutí: 25.10.2018

Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 24.09.2018 | datum sejmutí: 12.01.2019

Nařízení a povolení přípravku na ochranu rostlin neprofesionálnímu uživateli

Vaztak Active
vystavuje: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
datum vystavení: 24.09.2018 | datum sejmutí: 12.01.2019

Nařízení a povolení přípravku na ochranu rostlin neprofesionálnímu uživateli

Vaztak Les
vystavuje: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
datum vystavení: 24.09.2018 | datum sejmutí: 12.01.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů s karabinou, svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 19.09.2018 | datum sejmutí: 19.12.2018

Rozpočtová opatření č. 6, 7, 106, 107

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 18.09.2018 | datum sejmutí: 31.12.2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Dražba zastavěné plochy, nádvoří a zahrady - Sloupnice
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 14.09.2018 | datum sejmutí: 25.10.2018

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

povinnost odstranění a okleštění stromoví do 15. listopadu 2018
vystavuje: ČEZ
datum vystavení: 07.09.2018 | datum sejmutí: 15.11.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 31.08.2018 | datum sejmutí: 01.12.2018

Dotační program města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 30.11.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Fotoaparát
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.08.2018 | datum sejmutí: 13.11.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

mobilní telefon
finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 03.08.2018 | datum sejmutí: 03.11.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

batoh
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 31.07.2018 | datum sejmutí: 31.10.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

batoh
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 31.07.2018 | datum sejmutí: 31.10.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 27.07.2018 | datum sejmutí: 27.10.2018

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve správním obvodu města Litomyšl
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a siničního hospodářství
datum vystavení: 27.07.2018 | datum sejmutí: 15.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 26.07.2018 | datum sejmutí: 26.10.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

klíč
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.07.2018 | datum sejmutí: 25.10.2018

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2019 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.06.2018 | datum sejmutí: 30.06.2019

Závěrečný účet města za rok 2017

Závěrečný účet města za rok 2017 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 25.06.2018 | datum sejmutí: 30.06.2019

Rozpočet na rok 2018

Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 19.12.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty