Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné osvětlení Dolní Újezd - 1. etapa
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14.12.2018 | datum sejmutí: 02.01.2019

Obecně závazná vyhláška Města Litomyšl č. 03/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňovaní komunálních odpadů
vystavuje: Město Litomyšl - Zastupitelstvo města
datum vystavení: 14.12.2018 | datum sejmutí: 30.12.2018

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o umístění stavby - Litomyšl Fűgnerova - rekonstrukce knn, Litomyšl, Litomyšl - Město
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14.12.2018 | datum sejmutí: 30.12.2018

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle dne 13.12.2018
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 14.12.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Dražba spoluvlastnického podílu, Lubná u Poličky
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 13.12.2018 | datum sejmutí: 14.02.2019

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Dodatek nájemní smlouvy - MEGA PROMOTION s. r. o.
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12.12.2018 | datum sejmutí: 27.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Klíš s přívěskem
vystavuje: , Odbor správní
datum vystavení: 12.12.2018 | datum sejmutí: 12.03.2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Změna využití území, Dolní Újezd
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.12.2018 | datum sejmutí: 28.12.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Vzdělávací centrum, Němčice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.12.2018 | datum sejmutí: 28.12.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 12/2018

Odborný referent / odborná referentka odboru výstavby a územního plánování
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 11.12.2018 | datum sejmutí: 25.01.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2018

Referent / referentka odboru výstavby a územního plánování
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 11.12.2018 | datum sejmutí: 25.01.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Trstěnice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11.12.2018 | datum sejmutí: 28.12.2018

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 10.12.2018 | datum sejmutí: 28.12.2018

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 10.12.2018 | datum sejmutí: 28.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Peněženka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 10.12.2018 | datum sejmutí: 10.03.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení

Kanalizace - Dolní Újezd, Bořkov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 07.12.2018 | datum sejmutí: 28.12.2018

Veřejná vyhláška - oznámení

Veřejné projednání návrhu územního plánu - Poříčí u Litomyšle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 07.12.2018 | datum sejmutí: 28.12.2018

Veřejná vyhláška

Zveřejnění návrhu územního plánu - Sloupnice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 07.12.2018 | datum sejmutí: 28.12.2018

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

Distribuční vedení, Lubná
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 06.12.2018 | datum sejmutí: 22.12.2018

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Václav Piterka, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.12.2018 | datum sejmutí: 22.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Peněžní hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 05.12.2018 | datum sejmutí: 05.03.2019

Nabídka volného pracovního místa

Strážník, strážnice (čekatel, čekatelka) Městské policie Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 04.12.2018 | datum sejmutí: 11.01.2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy domu - Smetanovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 04.12.2018 | datum sejmutí: 20.12.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Vestavba svařovny, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 04.12.2018 | datum sejmutí: 20.12.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Zvětšení prodejní plochy DM drogerie, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 04.12.2018 | datum sejmutí: 20.12.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: , Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 04.12.2018 | datum sejmutí: 20.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Klíč FAB, kufřík na nářadí, batoh
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 03.12.2018 | datum sejmutí: 03.03.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání

Zadání územního plánu obce Chmelík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 30.11.2018 | datum sejmutí: 18.12.2018

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání

Zadání územního plánu Jarošov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 30.11.2018 | datum sejmutí: 18.12.2018

Posuzování vlivů na životní prostředí

Výroba technické sklo - vláknité tkaniny s povrchovou úpravou
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 29.11.2018 | datum sejmutí: 29.12.2018

Vyhlášení výběrového řízení

Tajemník/tajemnice
vystavuje: Městský úřad Moravská Třebová
datum vystavení: 28.11.2018 | datum sejmutí: 17.12.2018

Usnesení o provedení elektronické dražby

Orná půda, Lubná u Poličky
vystavuje: Exekutorský úřad Praha 4
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 08.01.2019

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2020 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání

Zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 19.11.2018 | datum sejmutí: 10.01.2019

ZÁMĚR KRAJE

Bezúplatný převod pozemků - ostatní a jiná plocha, silnice v obci Litomyšl a k.ú. Pazucha.
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje-odbor majetkoprávní, stavebního řádu a investic
datum vystavení: 15.11.2018 | datum sejmutí: 17.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů, jízdní kolo a dětské jízdní kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 12.11.2018 | datum sejmutí: 12.02.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Peněženka a svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 08.11.2018 | datum sejmutí: 07.02.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 08.11.2018 | datum sejmutí: 08.02.2019

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, Horní Sloupnice
vystavuje: Exekutorský úřad Svitavy
datum vystavení: 07.11.2018 | datum sejmutí: 12.02.2019

Dotační program města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 31.10.2018 | datum sejmutí: 01.02.2019

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Ostatní plocha, Budislav u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 31.10.2018 | datum sejmutí: 08.01.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu oblasti výchovy a vzdělání na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 30.10.2018 | datum sejmutí: 01.02.2019

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 29.10.2018 | datum sejmutí: 01.02.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost, hodinky
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 11.10.2018 | datum sejmutí: 11.01.2019

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 01.10.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Klíč k osobnímu vozu, autonabíječka, řetízek a přívěšek
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.09.2018 | datum sejmutí: 25.12.2018

Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 24.09.2018 | datum sejmutí: 12.01.2019

Nařízení a povolení přípravku na ochranu rostlin neprofesionálnímu uživateli

Vaztak Active
vystavuje: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
datum vystavení: 24.09.2018 | datum sejmutí: 12.01.2019

Nařízení a povolení přípravku na ochranu rostlin neprofesionálnímu uživateli

Vaztak Les
vystavuje: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
datum vystavení: 24.09.2018 | datum sejmutí: 12.01.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů s karabinou, svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 19.09.2018 | datum sejmutí: 19.12.2018

Rozpočtová opatření č. 6, 7, 106, 107

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 18.09.2018 | datum sejmutí: 31.12.2018

Dotační program města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2019 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.06.2018 | datum sejmutí: 30.06.2019

Závěrečný účet města za rok 2017

Závěrečný účet města za rok 2017 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 25.06.2018 | datum sejmutí: 30.06.2019

Rozpočet na rok 2018

Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 19.12.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty