Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Zasedání zastupitelstva města

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 18.04.2019 | datum sejmutí: 25.04.2019

Návrhy na usnesení Zastupitelstva Města Litomyšle

vystavuje: Město Litomyšl
datum vystavení: 18.04.2019 | datum sejmutí: 25.04.2019

Valná hromada svazku obcí České dědictví UNESCO

Návrh závěrečného účtu za rok 2018, povinně zveřejňované údaje, návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022
vystavuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 17.04.2019 | datum sejmutí: 06.05.2019

Seznam dokladů a jiných materiálů při 2. dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2018

vystavuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 17.04.2019 | datum sejmutí: 03.05.2019

Zápis přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí UNESCO za rok 2018

vystavuje: Ministerstvo financí
datum vystavení: 17.04.2019 | datum sejmutí: 03.05.2019

Informace o převodu nemovitostí

Prodej ostatní plochy, Lány u Litomyšle
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 17.04.2019 | datum sejmutí: 03.05.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 17.04.2019 | datum sejmutí: 03.05.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Horní Újezd
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 17.04.2019 | datum sejmutí: 03.05.2019

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Rekonstrukce ulice Partyzánská, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16.04.2019 | datum sejmutí: 03.05.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16.04.2019 | datum sejmutí: 03.05.2019

Informace o převodu nemovitostí

Prodej zastavěné plochy a nádvoří, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 15.04.2019 | datum sejmutí: 01.05.2019

Výběrové řízení

Speciální pedagog - etoped, internátní oddělení
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Výběrové řízení

Učitel 2. stupně - internátní oddělení
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Výběrové řízení

Noční vychovatel - internátní oddělení
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Výběrové řízení

Vychovatel - interní oddělení
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Výběrové řízení

Učitel 2. stupně
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky

Městská galerie Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl - rada města, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 06.05.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

Optická síť III. etapa, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 30.04.2019

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 11.04.2019 | datum sejmutí: 30.04.2019

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 11.04.2019 | datum sejmutí: 26.05.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Nová Ves u Jarošova, Vranice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11.04.2019 | datum sejmutí: 27.04.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl - Nedošín
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11.04.2019 | datum sejmutí: 27.04.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl - ulice T. G. Masaryka
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 09.04.2019 | datum sejmutí: 24.04.2019

Vyhlášení nálezu

Svazek 5 klíčů s karabinou
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 09.04.2019 | datum sejmutí: 09.07.2019

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 09.04.2019 | datum sejmutí: 09.07.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Sebranice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 09.04.2019 | datum sejmutí: 25.04.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Budislav
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 24.04.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl - Na Lánech
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 24.04.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 04.04.2019 | datum sejmutí: 25.04.2019

Dražební vyhláška

Dražba nemovitých věcí - travní porost, orná půda, Čistá u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Praha 10
datum vystavení: 28.03.2019 | datum sejmutí: 25.04.2019

Vodné a stočné - porovnání 2018

Litomyšl, Benátky a Osík
vystavuje: Vodovody Litomyšl
datum vystavení: 25.03.2019 | datum sejmutí: 25.04.2019

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.03.2019 | datum sejmutí: 25.06.2019

Vyhlášení nálezu

Dron YUNEEC
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.03.2019 | datum sejmutí: 25.06.2019

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon HUAWEI
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 22.03.2019 | datum sejmutí: 22.06.2019

Výzva vlastníkům lesa k ochraně lesa

Rozšíření kůrovce
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 20.03.2019 | datum sejmutí: 31.05.2019

Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí

Dražba orné půdy a lesního pozemku, Lukavice v Čechách
vystavuje: Celní úřad Tábor
datum vystavení: 20.03.2019 | datum sejmutí: 30.04.2019

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní škola Moravská Třebová
vystavuje: Město Moravská Třebová
datum vystavení: 19.03.2019 | datum sejmutí: 23.04.2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Litomyšl

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 19.03.2019 | datum sejmutí: 26.05.2019

Vyhlášeni nálezu zvířete

Pes
vystavuje: Město Litomyšl, Městská policie
datum vystavení: 07.03.2019 | datum sejmutí: 07.06.2019

Usnesení o provedení elektronické dražby

Zastavěná plocha a nádvoří- podíl 1/2, Sebranice
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 05.03.2019 | datum sejmutí: 24.04.2019

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Alcatel
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 27.02.2019 | datum sejmutí: 27.05.2019

Rozpočtová opatření č. 1 a 101

Změny rozpočtu a změny plánu na rok 2019
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 26.02.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Vyhlášeni nálezu zvířete

Pes
vystavuje: Město Litomyšl, Městská policie
datum vystavení: 25.02.2019 | datum sejmutí: 25.05.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Batoh šedé barvy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 19.02.2019 | datum sejmutí: 19.05.2019

Vyhlášení nálezu

Nové černé elastické kalhoty
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 15.02.2019 | datum sejmutí: 15.05.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Sony a 2 ks klíčů na šňůře
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.02.2019 | datum sejmutí: 13.05.2019

Vyhlášení nálezu

Klíč s logem K.Z.T. Ostrava
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.02.2019 | datum sejmutí: 06.07.2019

Vyhlášení nálezu

Klíč od vozidla Seat
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.02.2019 | datum sejmutí: 06.07.2019

Vyhlášení nálezu

Klíč FAB na kroužku
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.02.2019 | datum sejmutí: 06.07.2019

Vyhlášení nálezu zvířete

jorkšírský teriér
vystavuje: Město Litomyšl, Městská policie
datum vystavení: 05.02.2019 | datum sejmutí: 05.07.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Náušnice, č.j. MěÚ Litomyšl 008891/2019
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 04.02.2019 | datum sejmutí: 04.07.2019

Vyhlášení nálezu

Černý klíč s logem Defend
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 29.01.2019 | datum sejmutí: 29.04.2019

Vyhlášení nálezu

Dva černé klíče od vozidla s logem FAB
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 29.01.2019 | datum sejmutí: 29.04.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon iPhone
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.01.2019 | datum sejmutí: 25.04.2019

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl - rada města, Starosta
datum vystavení: 21.01.2019 | datum sejmutí: 21.06.2019

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle dne 13.12.2018
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 14.12.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2020 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 01.10.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2019 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.06.2018 | datum sejmutí: 30.06.2019

Závěrečný účet města za rok 2017

Závěrečný účet města za rok 2017 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 25.06.2018 | datum sejmutí: 30.06.2019

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty