Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

MAP II Výpomůcky - aneb pomůcky a inspirace pro učitele

27. 8. 2019 : Internát Litomyšlské nemocnice, a.s. 9.00 - 12.00 Hrazeno z projektu

Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: 6515/2017-1-388.

Účastníci dostanou po ukončení semináře osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Účastníci budou seznámeni s konkrétními metodami práce. Vyzkouší si nové učební pomůcky využitelné pro výuku českého jazyka a matematiky na školách, které vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Seminář je určen pro učitele, kteří hledají nové netradiční formy práce a chtějí žákům zpestřit vyučování. Čím jsou pomůcky výjimečné? Šetří Váš čas, zpestří a zefektivní výuku, vychází z pedagogické praxe, obsahují rychlou a přehlednou kontrolu, jsou zábavné a motivující pro děti, navíc vhodné i pro děti s poruchami učení. Výpomůcky jsou určeny učitelům pro zpestření vyučovacích jednotek.

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit.

ulice:  
čp:      
město:
psč:    

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty