Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

MAP II Mgr. Alena Vorlíčková - Pohádky pro společné čtení včetně dyslektických pohádek

2. 10. 2019 : Internát Litomyšlské nemocnice 13.00 - 17.00 Hrazeno z projektu pouze pro zapojené pedagogy

 

 Co to jsou Pohádky pro společné čtení  -  lektorka: Mgr. Alena Vorlíčková

Podpora dětského čtenářství zaměřená též na děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie)
Atraktivní publikace vhodné pro nácvik četby s dětmi
Prvky v textu, které dyslektikům usnadňují čtení
Léčivá síla pohádek (pohádkoterapie)
Méně známé varianty lidových pohádek a jejich využití při společném čtení 
Praktické využití tištěných sešitů ve speciální jazykové a typografické úpravě při práci s dětmi
Storytelling 

Účastníci si z kurzu odnesou:  studijní materiály, pracovní listy, náměty a inspiraci pro další práci, nové kontakty

Metodika vypracovaná podle současných poznatků psychologie a pedagogiky ve spolupráci s odbornou lektorkou, dětskou psycholožkou, předsedkyní DYS-centra Praha dr. Lenkou Krejčovou

 Vzdělávací cíl:  Rozvoj znalostí a dovedností pedagogických pracovníků pro práci s dětmi, také s těmi, u kterých se objevují
z různých důvodů problémy se čtením. Účastníci si osvojí metody pro práci s dětmi především v oblasti literatury a čtenářství a získají     nové náměty pro implementaci do výuky.

Cílové skupiny:  učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, pedagogové volného času
 
Počet účastníků: max. 20
 
Časová dotace: 4 hodiny
 

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit.

ulice:  
čp:      
město:
psč:    

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty