Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

Mgr. Květuše Sluková, PhD. - Psychopatologie I

24. 9. 2019 : Internát Litomyšlské nemocnice, a.s. Pro sociální pracovníky bude fakturovaná částka 1 100 Kč/osobu (akreditace MPSV) Pro pedagogy zapojené v projektu je akce zdarma 9.00 - 15.00

1. Úvod do problematiky - vymezení základních pojmů, hranice normy, normality, projevy lidí a odlišnost reagování.
2. Mechanismus vzniku a vývoje psychických odchylek (dědičnost, genetické vlohy, vlivy prostředí).
3. Charakteristika zátěžových situací, které mohou vést k narušení psychické rovnováhy.
4. Protektivní faktory zvládání zátěžových situací (identifikace, racionalizace, rezignace, projekce.).
5. Poruchy jednotlivých psychických funkcí, jejich vliv na chování a jednání člověka. Poruchy chování a jejich klasifikace, charakteristika jednotlivých poruch.
6. Poruchy a onemocnění centrálního nervového systému, projevy a vznik některých onemocnění - epilepsie, demence, schizofrenie, klinické projevy v sociální oblasti. Neurózy a úzkostné stavy, příčiny vzniku neuróz.
7. Případy z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit.

ulice:  
čp:      
město:
psč:    

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty