Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

Některé vzdělávací akce jsou pořádané pouze pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z ORP Litomyšl zapojených do projektu "Cestou vzájemného porozumění".

Mgr. Karel Bárta - Formativní hodnocení

13. 5. 2019 : Hotel Zlatá Hvězda 9.00 - 13.00 Hrazeno z projektu

Seminář je určen ředitelům škol a jejich zástupcům, výchovným poradcům, učitelům, školním speciálním pedagogům, asistentům pedagogů mateřských a základních škol a dalším zájemcům

Hodnocení žáků základní školy a metody, které vedou ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků. Formativní hodnocení žáků.

Právní rámec. Hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice.

Doporučení České školní inspekce pro hodnocení žáků.

Cíle vzdělávání a klíčové kompetence žáků.

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hodnocení žáků dle podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Hodnocení chování

Hodnocení nadaných a mimořádně nadaných žáků.

Sumativní hodnocení.

Formativní hodnocení.

Techniky formativního hodnocení – příklady a konkrétní ukázky z praxe.

Literatura a zdroje.

Odpovědi na otázky.

Lektor: Mgr. Karel Bárta

Mgr. Karel Bárta je lektorem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělává i budoucí pedagogické pracovníky na  katedře pedagogiky a psychologie fakulty přírodovědně-humanistické a pedagogické Technické univerzity Liberec.

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit.

ulice:  
čp:      
město:
psč:    

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty