Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

Některé vzdělávací akce jsou pořádané pouze pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z ORP Litomyšl zapojených do projektu "Cestou vzájemného porozumění".

5.Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a s ostatními typy speciálních potřeb - POUZE PRO VYBRANÉ PEDAGOGY Z ORP LITOMYŠL A ZAPOJENÉ DO PROJEKTU CVP

1. 9. 2016-30. 6. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

Nebo Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

MAP II - Kabinet novodobých dějin

19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet 1. stupně

19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Dr. Růžena Blažková - matematika

20. 2. 2019-20. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Monika Čuhelová - Růstové a fixní myšlení - vzdělávací akce KNPV

4. 3. 2019
Sál
Základní umělecká škola Litomyšl
14.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na mateřské školy

6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00
Hrazeno z projektu
Účast pouze pro zapojené školy

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na základní školy školy

6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.30 - 13.30
Hrazeno z projektu
Účast pouze pro zapojené školy

Konference CVP + Den učitelů v Litomyšli s vysokoškolským pedagogem PhDr. Markem Hermanem

28. 3. 2019
Zámecké návrší Litomyšl
od 15.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Bc. Jaroslav Šejvl - Bezpečnostně právní faktory rizikového chování ve škole

15. 4. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice 919
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Karel Bárta - Formativní hodnocení

13. 5. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 13.00
Hrazeno z projektu

MAP II - workshop inkluzivní vzdělávání s MUDR. Radkinem Honzákem

23. 5. 2019
13.00 - 15.00
Hotel Zlatá Hvězda

6. kulatý stůl KNZV s MUDR. Radkinem Honzákem

23. 5. 2019
16.30 - 18.30
Hotel Zlatá Hvězda

Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století XIII

4. 9. 2019-6. 9. 2019
Zámecké návrší Litomyšl
4. - 6. září 2019

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog - "Generační střety aneb všichni proti všem" a "Partneři a rozchody"

4. 9. 2019
Zámecké návrší Litomyšl
Hrazeno z projektu
17.00 - 20.00

JUDr. Hana Poláková - školský zákon a novely školských předpisů

9. 9. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 14.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Květuše Sluková, PhD. - Psychopatologie I

24. 9. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
Pro sociální pracovníky bude fakturovaná částka 1 100 Kč/osobu
Pro pedagogy zapojené v projektu
je akce zdarma

Mgr. Alena Vorlíčková - Pohádky pro společné čtení včetně dyslektických pohádek

2. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice
13.00 - 17.00
Hrazeno z projektu pouze pro zapojené pedagogy

PhDr. Lidmila Pekařová - Kopírují nás nebo se chtějí odlišovat?

31. 10. 2019
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
Cena 200 Kč

Mgr. Věra Máchová - psycholožka - Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav

11. 2. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 14.00
Hrazeno z projektu pro pedagogy
Sociální pracovníci uhradí fakturu
1 100 Kč/účastníka

MAP II - PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže

4. 5. 2020-4. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty