Litomysl Městský úřad Litomyšl
Bookmark and Share

Zvýšení ceny stočného

Od 1. 7. 2015 dochází ke zvýšení ceny stočného pro plátce DPH o 4 Kč/m3 a pro neplátce (domácnosti) o 4,60 Kč/m3.

Důvodem zvýšení ceny stočného je nutnost provedení instalace některých technologii na městské čistírně odpadních vod, které byly původně plánovány k provedení až v dalších etapách rekonstrukce. Jedná se o zařízení na regeneraci a odvodnění kalu.
Domácnosti tedy místo 59,26 Kč/m3 nově zaplatí za vodu celkem 63,86 Kč/m3. Veškeré zvýšení tržeb bude příjmem Města Litomyšle prostřednictvím zvýšeného nájemného vůči provozovateli a bude použito právě na financování výše uvedených záležitostí. Provozovatel vodovodní a kanalizační sítě, firma VODOVODY spol. s.r.o. na zvýšených tržbách nijak neprofituje. Roční objem zvýšeného nájemného je kalkulován na cca 3,8 mil Kč.
I takto bude cena vody v Litomyšli v porovnání s okolím na jedné z nejnižších úrovních. Vedení města Litomyšl veřejně deklarovalo, že po zbytek volebního období udělá maximum možného pro to, aby již nadále cena vodného a stočného nemusela být zvyšována.
Odečty stavu vodoměrů bude provozovatel sítí provádět v normálním termínu. Pokud tedy nedojde k odečtu stavu s datem blízkým 1. 7., dochází při nejbližším odečtu k časovému rozdělení celkové spotřeby vody na množství, kde se uplatní původní a nová cena vody, podle počtu dní.
Ceny platné od 1. 7. 2015 
vodné 22,94 Kč bez DPH, 26,38 Kč s DPH
stočné 32,59 Kč bez DPH, 37,48 Kč s DPH

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru

vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství

datum uložení: 5. 6. 2015

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty