Litomysl Město Litomyšl záložky a sdílení

Vyhlášky a nařízení města

číslo vyhlášky název vyhlášky působnost účinnost
99/2018 Přehled a historie vydaných vyhlášek a nařízení města s 1.1.2018
1/2018 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o nočním klidu v roce 2018 s 2.3.2018
3/2017 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s 1.1.2018
1/2017 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Litomyšl s 1.4.2017
1/2016 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o stanovení školských obvodů spádových škol zřízených městem Litomyšl s 1.4.2016
3/2015 Nařízení města, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí p 1.11.2015
2/2015 Nařízení města Litomyšl, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov p 10.6.2015
1/2015 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litomyšl s 1.4.2015
2/2014 Nařizení města, kterým se vydává tržní řád (tržní řád) p 1.1.2015
1/2014 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města s 12.5.2014
5/2013 Nařízení města, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy p 1.11.2013
2/2013 Obecně závazná vyhláška, o vedení technické mapy obce s 1.1.2014
2/2012 Nařízení, kterým se ruší některé právní předpisy města Litomyšle p 1.5.2012
1/2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Litomyšl č.01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ve znění pozdějších změn s 15.3.2012
10/2011 Obecně závazná vyhláška, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s 1.1.2012
6/2011 Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku ze psů s 1.1.2012
4/2011 Obecně závazná vyhláška města Litomyšle, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s 1.8.2011
3/2011 Obecně závazná vyhláška města Litomyšle, o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí s 1.1.2012
2/2011 Obecně závazná vyhláška města Litomyšle, kterou se vydává požární řád města Litomyšle s 1.6.2011
5/2010 Nařízení, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy p 1.1.2011
9/2009 Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku z ubytovací kapacity s 1.1.2010
5/2009 Nařízení města - o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic p 1.11.2009
4/2009 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích s 1.1.2010
2/2009 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání pyrotechnických předmětů pro zábavné účely s 1.3.2009
1/2009 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích s 1.3.2009
4/2008 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) s 1.1.2009
4/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní vetší počet osob s 28.6.2005
2/2005 Obecně závazná vyhláška, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství s 1.5.2005
7/1998 Obecně závazná vyhláška, o vytvoření a použití účelového fondu obce pro opravy bytů občanů postižených záplavami s 13.10.1998
4/1997 Obecně závazná vyhláška, o zřízení městské policie s 3.1.1997

S - samostatná působnost
P - přenesená působnost


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty