Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II záložky a sdílení

Aktuality

 

Dne 23. dubna 2018 proběhlo jednání s řediteli zapojených škol, na které jim byly předány informace o projektu, požadavek na zpracování popisu potřeb škol a byly jim prezentovány možnosti zapojení do konkrétních projektů spolupráce. Probíhá příprava na jednání Řídícího výboru, které proběhne dne 28.5.2018 a příprava na workshop s účastí nominovaných zástupců PS pro rovné příležitosti.

Dne 9.dubna 2018 proběhlo další jednání realizačního týmu MAP. Byla dokončena aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin. S nominovanými členy probíhala osobní, emailová a telefonická komunikace. Byla dokončena tvorba Komunikačního plánu MAP. Došlo k zahájení aktualizace analytické části MAP, jako podkladu pro jednání pracovních skupin. 

Dne 5.března 2018 proběhlo další jednání realizačního týmu MAP. Došlo k opětovnému projednání nastavení klíčových aktivit projektu s vazbou na časový harmonogram a finanční rozpočet. Pokračovala aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin. S nominovanými členy probíhala osobní, emailová a telefonická komunikace. Pokračovala tvorba Komunikačního plánu MAP. Nastavení implementačních aktivit bylo opětovně projednáno se zapojenými subjekty, a to v souvislosti s připravovaným jednáním se zástupci zapojených škol.

V měsíci únoru došlo k dopracování žádosti o dotaci na MAPII, včetně veškerých příloh. Byla zahájena aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin.  Dále byla zahájena tvorba Komunikačního plánu MAP, jehož cílem je nastavit informovanost všech aktérů ve vzdělávání a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech, finální podobě, sběr námětů a připomínek, dále založení facebooku, vydání článků médiích, uspořádání tisková besedy apod.

Dne 15. ledna 2018 proběhlo první jednání realizačního týmu MAP. Podání žádosti o dotaci bylo projednáno s ostatními možnými žadateli v území. Zřizovatelé škol a ředitelé všech MŠ, ZŠ, ZUŠ, speciálních škol, včetně škol soukromých byli požádáni o spolupráci při realizaci projektu. Ředitelé škol vyjádřili svůj zájem o zapojení do projektu prostřednictvím dodání souhlasů. Proběhla analýza akčního plánu a byly vytvořeny návrhy na konkrétní implementační aktivity MAP. Došlo k zahájení zpracování žádosti o dotaci na MAPII. Důležitou součástí bylo nastavení rolí a odpovědností všech pozic v organizační struktuře.

Dne 9. ledna 2018 byli starostové ORP Litomyšl seznámeni se zapojením ORP Litomyšl do projektu MAP II.

 

 

 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty