Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2018 záložky a sdílení

program konference '2018

 5. září

18.00 – 20.00
Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví
„Vrozené a naučené v chování a Výraz tváře jako okno do duše"

6. září 2018

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Radomil Kašpar, starosta města Litomyšle
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Helena Zahálková,MBA vedoucí odboru sociálních věcí Pardubického kraje
Zdravice

9.30 – 10.30
Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví
„Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření se zaměřením na práci sociálního pracovníka“

10.30 – 11.30
Prof. MUDr. Cyril Höschl, první ředitel Národního ústavu duševního zdraví
 „Je ADHD historické novum ?“
 
11.30 – 12.30
Oběd

12.30 – 14.00
PhDr. Petr Hedbávný, vysokoškolský učitel a spoluautor Fantastických karet od IMAGLEE
„Jak KRE4T1VNĚ odemknout potenciál lidí ohrožených tíživou sociální situací“

14.00 – 15.00
Ing. Petr Víšek, první ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s., Praha 
„Čtvrtá průmyslová revoluce a sociální politika, anebo co nás čeká příštích 10 -20 let“
 

15.00 – 15.30
Přestávka

15.30- 16.30
Rostya Gordon-Smith - mezinárodně uznávaná personalistka a zakladatelka MINERVA 21
Jak u dětí vychovat zodpovědnost
 
16.30 – 18.00
Pavel Kysilka, zakladatel 6D Academy
„Nové technologie vrací (nejen) seniory do hry“
 

19.00 – 20.00
Procházka s překvapením

20.00 – 21.30
Společenský večer

 

 7. září 2018

8.00 – 9.00
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, poslanec Evropského parlamentu
"Harmonizace sociální práce v EU"

9.00 – 10.00
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha
"Systémy dlouhodobé sociálně zdravotní péče ve vybraných evropských zemích – inspirace pro ČR"
 
10.00 – 10.30
Přestávka

10.30  – 12.30
Petr Vacek, ředitel obchodního oddělení společnosti GrowJOB
"Smysl v práci a osobním životě"

12.30  – 13.30
Rostya Gordon-Smith - mezinárodně uznávaná personalistka a zakladatelka MINERVA 21
"Šťastné stáří"

14.00
Oběd

Změna programu vyhrazena

 

 


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty