Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2019 záložky a sdílení

program konference '2019

V současné době pracujeme na zajištění akreditace MPSV v rozsahu 16 hodin.
Sborník bude mít ISBN

Středa 4. září 2019

17.00 – 18.30
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Generační střety aneb všichni proti všem

18.30 – 19.00
přestávka

19.00 – 20.30
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Partneři a rozchody

Čtvrtek 5. září 2019

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Radomil Kašpar, místostarosta města Litomyšle 
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Helena Zahálková, MBA vedoucí odboru sociálních věcí Pardubického kraje 
Zdravice

9.30 – 11.00
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Psychohygiena a zvládání stresu

11.00 – 11.15
Přestávka

11.15 – 12.15
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Být sám sebou

12. 15 – 13.00
Oběd

13.00 – 14.00
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD., MBA, psychoterapeut, supervizor
Lepší dítě rozmazlené než-li nemazlené? Aneb o důležitosti citového pouta v životě jedince

14.00 - 14.15
Přestávka

14.15 – 15.15
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD., MBA, psychoterapeut, supervizor
Vliv parentifikace na sociální a psychický vývoj dítěte a její dopady do dospělosti

15.15 – 16.15
Jana Sieberova-vedoucí domácího hospice Duha Hořice
Domácí hospicová péče

16.15 – 16.45
Přestávka

16.45 – 17.45
Jana Sieberova-vedoucí domácího hospice Duha Hořice
Kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života

17.45 – 18.00
Přestávka

18.00 – 19.00
MUDr. Marie Svatošová, lékařka, spisovatelka a publicistka
Eutanazie versus identita lékaře

19.30 – 20.30
Společenský večer

od 20.30
Překvapení

6. září 2019

8.00 – 9.00
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, poslanec Evropského parlamentu
Sociologický pohled na psychologii štěstí

9.00 – 10.00
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha
„Kdo o nás bude pečovat?“

10.00 – 10.30
Přestávka

10.30  – 11.30
Ing. Petr Víšek, první ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s., Praha 
Sociální důsledky 4. průmyslové revoluce

11.30 – 12.30
Mgr. Šárka Dořičáková, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Terénní pseudosociální služby pro seniory

12.30 – 13.00
Přestávka

13.00  – 14.30
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie Praha
Domácí násilí v pozdějších etapách života

14.30
Oběd

Změna programu vyhrazena

 


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty