Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2017 záložky a sdílení

program konference '2017

7.  -  8. září 2017

Svoji účast přislíbili:

Radomil Kašpar, starosta města Litomyšle
Ing. Jan Janeček, emeritní starosta, zakladatel konference
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog, Praha
Ing. Petr Víšek, ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s., Praha 
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulty sociálních studií
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, poslanec Evropského parlamentu
Bc. Iveta Millerová, Agentura pro sociální začleňování, expert na MAP
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha
Doc. Ing. Roberta Jahoda, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně

 8 hodin bude akreditovaných MPSV 

Loading

© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty