Litomysl Pan Theodor Mundstock záložky a sdílení

Pan Theodor Mundstock

16. duben 2018
19:00

Smetanův dům

Komenského náměstí 402,
Litomyšl 570 01
tel: +420 461 613 239
email: smetanuv.dum@litomysl.cz

Mrazivá doba, mrazivá atmosféra, protektorát a Žid, který miluje život, ale neumí se vzepřít smrti. Tísnivý román Ladislava Fukse v úzkostně přesném podání jednoho herce. Osud jednoho českého Žida za protektorátu. Po skončení představení zahájí pan Mgr. Jan Špringl z Památníku Terezín výstavu kreseb s názvem Maluj, co vidíš v malém sále Smetanova domu. Soubor kreseb zachycuje život v terezínském ghettu, jak jej na svých obrázcích namalovala tenkrát čtrnáctiletá vězeňkyně tábora Helga Weissová – Hošková. Délka představení: 60 minut Vstupné 120,- Kč Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuvdum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161 nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před akcí. Výstavu "Maluj, co vidíš" zapůjčil Památník Terezín

další informace na www.smetanuvdum.cz/predstaveni/211-pan-theodor-mundstock

pořádá Smetanův dům Litomyšl

Pan Theodor Mundstock


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty