Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Dejte si pozor na hřebíky v ulicích!

Při procházkách městem byste měli v roce 2020 věnovat zvýšenou pozornost na to, kam šlapete. Na některých místech Litomyšle se totiž objeví kovové hlavičky hřebíků, na kterých najdete informace k Litomyšlskému architektonickém manuálu (LAM).

V této encyklopedii se prostřednictvím textů a bohaté fotodokumentace můžete dozvědět o historii staveb, prostranství a uměleckých dílech ve městě a v jeho blízkém okolí. „Kulatá kovová hlavička hřebíku bude kolemjdoucí upozorňovat na to, že se daná stavba nachází v manuálu a že si o ní na webové stránce LAMu mohou přečíst nebo popřípadě naposlouchat více. LAM se blíží do finále a my tímto způsobem chceme encyklopedii Litomyšlanům připomenout, protože LAM je vlastně také jejich projektem,“ přibližuje chystanou novinku Martina Zuzaňáková, ředitelka Městské galerie Litomyšl.

Litomyšlský architektonický manuál (LAM), provozovaný Městskou galerií Litomyšl, je odborně–popularizační česko–anglická databáze 146 nejvýznamnějších architektonických a uměleckých objektů, souborů staveb a úprav veřejných prostranství, které byly v Litomyšli nebo jejím blízkém okolí postaveny od roku 1900 do současnosti. Na jeho přípravě se začalo pracovat v roce 2017 a v roce 2020 by mělo dojít k jeho dokončení. „Pro Litomyšlany je LAM přínosný tím, že v něm snadno a přehledně najdou informace o lokalitách a budovách, kolem kterých denně chodí, ale často neví o bohaté historii, která se ke stavbám váže,“ dodává Anna Waisserová, odborná garantka LAMu.

Vybrané objekty jsou seskupeny do sedmi procházkových tras a šestnácti výletů. Pomocí interaktivní mapy se tak zájemci mohou projít historickým jádrem i blízkými obcemi. Základ LAMu tvoří texty, které popisují nejen význam a architektonické či umělecké pojetí vybraných objektů, ale informují také o jejich historii a okolnostech vzniku. Zároveň zprostředkovávají také životní osudy a tvorbu jejich tvůrců – architektů, architektonických ateliérů či výtvarných umělců – a v neposlední řadě také ukazují, jak se napříč bezmála dvanácti desetiletími proměňoval přístup k moderním architektonickým vstupům do tkáně historického města a k restaurování význačných památek.

Jednotlivé medailony staveb doprovází audionahrávky a současná i archivní fotografická a plánová dokumentace a od příštího roku je doplní orientační značení ve veřejném prostoru.

Svou koncepcí projekt přímo navazuje na Brněnský architektonický manuál (BAM, http://www.bam.brno.cz) a Plzeňský architektonický manuál (PAM, http://pam.plzne.cz) – úspěšné projekty prezentace a popularizace architektury první poloviny 20. století. Oproti svým předchůdcům však LAM do svých tras zařazuje i architekturu současnou.

LAM má elektronickou i stručnější tištěnou verzi, která je v prodeji například v městské galerii a informačním centru. Pro čtenáře Lilie máme připravenou soutěž. Stačí zjistit odpověď na následující otázku a zaslat ji na galerie@litomysl.cz. Prvních deset výherců se může těšit na výtisk průvodce LAMu.

Která z existujících litomyšlských staveb nese znaky slohu, kterému se říká Rundbogenstil?

Více informací najdete na lam.litomysl.cz


datum zveřejnění: 04. 12. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Dejte si pozor na hřebíky v ulicích!


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty