Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Veletrhy cestovního ruchu opět s účastí Litomyšle

Veletrhy cestovního ruchu mají v oblasti prezentace destinací stále nezastupitelnou roli. Materiály z Litomyšle a dalších měst UNESCO nebudou chybět ani letos na těch nejvýznamnějších českých i zahraničních akcích. Některých veletrhů se účastníme osobně, na jiných jsme zastupováni nejrůznějšími organizacemi.

Letošní veletržní putování jsme zahájili díky spolupráci s Českou inspirací 9. ledna prezentací na veletrhu Vakantie Utrecht a pokračovat budeme od 17. ledna na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour Brno. Právě zde proběhne křest stolního kalendáře s názvem „Užijte si města UNESCO a České inspirace“ a nástěnného kalendáře s názvem „České dědictví UNESCO 2019“ s podtitulem „Slohy nás baví“. Stále nevycházíme z údivu, jaké obrovské dědictví nám tu předkové v podobě památek UNESCO zanechali. České a moravské památky UNESCO jsou navíc také výbornou učebnicí stavebních slohů. V nástěnném kalendáři na rok 2019 ukážeme na příkladech památek UNESCO právě jednotlivé stavební slohy. Kromě překrásných fotografií bude kalendář obsahovat také popis a dvanáct ilustrací oken s malými příběhy. Autorem ilustrací je výtvarník a vysokoškolský učitel Robert Smolík. A jaké slohy v kalendáři představíme? Románský, různé etapy gotiky a baroka, renesanci, secesi, novogotiku i funkcionalismus.

Od čtvrtka 24. ledna bude expozice UNESCO a České inspirace k vidění na veletrhu Slovakiatour Bratislava. Tento veletrh každoročně navštíví opravdu obrovské množství návštěvníků, kteří dovolenou v Čechách vyhledávají a milují – věříme, že se nám podaří nalákat je právě do našich měst.
Další veletržní zastávkou, na které se to bez nás neobejde, je nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy, pražský únorový veletrh Holiday World (21. - 24. 2. 2019). Zde naleznete společnou expozici Českého dědictví UNESCO a České inspirace. Právě na tomto veletrhu dojde také k vyhodnocení dalšího kola nekonečných soutěží UNES&CO. a Česká inspirace – města plná života. Zároveň zde představíme nové tiskoviny, z nichž některé jsou zaměřené speciálně na dětské obecenstvo.
Od 1. do 3. března naleznete společnou expozici také na veletrhu Dovolená v Ostravě, o týden později nás čeká veletrh Infotour v Hradci Králové a v polovině března veletrh v Jablonci nad Nisou.
Účast na veletrzích je podpořena dotací z programu Národní podpora rozvoje cestovního ruchu v regionech, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Vedle účastí na veletrzích cestovního ruchu plánujeme i další outdoorové prezentační aktivity. Smyslem je prezentovat turistické atraktivity našich měst v místech s velmi vysokou koncentrací potencionálních návštěvníků. Budeme vybírat jednodenní až víkendové akce – využijeme k tomu již zavedených kulturních, historických a městských akcí, které mají velkou návštěvnost. Součástí prezentačních aktivitu budou samozřejmě i oblíbené Rychlokvízy a další drobné soutěže na místě.
Jsme přesvědčeni o tom, že i takovéto akce dokáží naše města dostat do povědomí široké veřejnosti, ze které se snad časem budou generovat další návštěvníci. Je jisté, že i účast na těchto akcích přispívá ke stále rostoucí návštěvnosti měst UNESCO.

Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 15. 1. 2019
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Veletrhy cestovního ruchu opět s účastí Litomyšle

obrázek k aktualitě Veletrhy cestovního ruchu opět s účastí Litomyšle

obrázek k aktualitě Veletrhy cestovního ruchu opět s účastí Litomyšle

obrázek k aktualitě Veletrhy cestovního ruchu opět s účastí Litomyšle


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty