Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Dotaci na nákup kompostéru získalo 18 žadatelů

I letos mohli Litomyšlané získat dotaci na pořízení domácích kompostérů. Uzávěrka pro příjem žádostí byla v srpnu a v říjnu rada města odsouhlasila celkem 18 žádostí. Město Litomyšl podporuje domácí kompostování již od roku 2009 a letos jej podpořilo částkou téměř 15 tisíc Kč.

Vzhledem k tomu, že se někteří občané na úřad obrátili po uzávěrce přijímání žádostí, budeme v roce 2019 opět několikrát opakovat podmínky výzvy, aby na dotaci dosáhli všichni, kteří na ni mají nárok. Případní zájemci se více informací dozví v Lilii, na webu litomysl.cz, případně od úředníků z odboru místního a silničního hospodářství na tel. čísle 461 653 364.

Do kompostérů se kromě odpadu ze zahrádky (listí, tráva, odřezky) mohou dávat i zbytky z kuchyně, například slupky, sáčky od čaje, kávová sedlina či papírové ubrousky (nikoliv vlhčené). Dotace na pořízení kompostérů mají lidem pomoci při třídění a snižování množství odpadů vyvážených bez využití na skládku.

Domácí kompostování se může stát hobby pro mnohé z vás. Dobře založený kompost a trvalá péče o něj přinese kvalitní hnojivo do truhlíků, květináčů a oživení vašim trávníkům. Dlouhé skladování zeminy zakoupené v igelitovém pytli a cesta, než se dostane k zákazníkovi, napomáhají rozvoji plísní a hub. Dle názoru města je domácí kompostování účinným a nejlevnějším způsobem jak snížit produkci směsného komunálního odpadu. I v příštím roce se počítá s vypsáním dotační výzvy.

Bc. Zuzana Adamská 
tiskové oddělení

datum zveřejnění: 7. 11. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty