Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Novým starostou Litomyšle je Daniel Brýdl

Litomyšl nové vedení. Zvolilo jej zastupitelstvo na ustavujícím zasedání 1. listopadu. Starostou města pro následující volební období je Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. (Generace 89), místostarostou Radomil Kašpar (KDU-ČSL). Lídři čtyř nejsilnějších stran domluvili na podmínkách „velké koalice“ na konci října.

Usednou v ní zástupci Generace 89 (šest mandátů), KDU-ČSL (pět mandátů), ODS (pět mandátů) a Nestraníků (čtyři mandáty). Dva zastupitelé ČSSD a jeden za KSČM zůstanou stejně jako v minulém volebním období v opozici. Nová koalice bude mít 20 zastupitelů z celkového počtu 23. V nové sedmičlenné radě města usednou dva zástupci Generace 89, stejný počet mandátů pak připadne také KDU-ČSL a ODS, sedmým radním bude zástupce Nestraníků.

Nové vedení města chce co nejdříve začít plnit volební program. „Nechceme dělat revoluci, ale spíše by mělo jít o evoluci. Určitě se shodneme na velkých investičních akcích, a to i s opozicí, protože jsme je měli všichni v programech. Jde například o řešení parkování v centru města a u nemocnice, hledání financí na stavbu nového domova pro seniory a zvýšení nabídky na možnost individuální výstavby i nájemních domů. Za mě osobně bych rád vnesl do komunikace s občany moderní prvky a větší otevřenost – participativní rozpočet, zpřehlednění webu, využívání aplikací a podobně. Litomyšl musí být atraktivní i pro mladé lidi, aby neodcházeli do velkých měst,“ představuje svoji vizi rozvoje Litomyšle Daniel Brýdl.

Místostarosta Radomil Kašpar v hodnocení povolebního vyjednávání vyzdvihuje politickou kulturu v Litomyšli: „Jako ješitnému chlapovi mi udělalo radost, že jsem od voličů získal nejvíce preferenčních hlasů, jako lídra KDU-ČSL mě mrzelo, že jsme nevyhráli, ale voličům děkuji jak za hlasy, tak za účast u voleb. Pro Litomyšl je pozitivní, že staronová koalice bude mít v zastupitelstvu dvacet ze třiadvaceti hlasů, což je velice silný mandát a jasný signál od voličů, že byli s našimi předchozími kroky spokojení. Povolební vyjednávání bylo velice korektní a leckterá větší města by se od nás mohla v politické kultuře učit.

A jak výsledek komunálních voleb hodnotí představitelé dalších politických stran?

Ze vznikající koalice mám velmi dobrý pocit. Opět se sešla parta rozumných a pracovitých lidí s jediným cílem, zvelebit naše město. Kontinuita bez velkých otřesů a pokora k minulosti, to je část tajemství prosperujícího města. Pracovat pro Litomyšl je pro mě radost i čest zároveň.“ – Ing. Josef Janeček, ODS

S výsledkem komunálních voleb jsme velmi spokojeni. Musíme poděkovat voličům, že ocenili naši práci v uplynulém období a dali nám znovu důvěru. Máme historicky nejvyšší počet zastupitelů. Ihned po volbách jsme byli osloveni vítězným sdružením Generace 89, zda-li chceme být v širší koalici.  Zároveň byla podána nabídka na místo v městské radě. Obě nabídky jsme přijali; podobné sestavě (dříve navíc FOL) byla koalice i městská rada v minulém volebním období. Jednání o společné koalici, prioritách i budoucím prohlášení proběhla a byla většinová shoda o dalším směřování a vedení města.
Ing. Josef Černý, Nestraníci

ČSSD ztratila v těchto volbách jednoho člena zastupitelstva a v dalším volebním období budou zájmy voličů naší nejstarší strany hájit dva zastupitelé. A opět tedy budou těmi z opozice. To není žádné překvapující zjištění – v Litomyšli tomu tak je. Jestliže s námi nebylo vyjednáváno v roce 2010, kdy jsme po součtu hlasů získali čtvrté místo, k vyjednávání jsme nebyli přizváni ani v roce 2014 – z místa třetího, je jasné, že jsme pozvánku do koalice neobdrželi letos z místa pátého. Přesto - děkujeme těm, kteří dali své hlasy našim kandidátům, a budeme se snažit ve výborech, komisích a při rozhodování při jednání zastupitelstva hájit zájmy všech občanů. Všichni přeci chceme čisté, klidné, bezpečné město se vzdělanými a spokojenými lidmi, chceme, aby se tu žilo dobře všem – malým, mladým, starším i starým." - Dana Kmošková, ČSSD

KSČM v Litomyšli získala obdobně jako v uplynulém volebním období pouze jedno místo v zastupitelstvu města. Za  přízeň  děkuji všem, kteří hlas KSČM dali. Z předvolebních materiálů, které obdrželi občané do svých schránek, bylo zřejmé, že hlavní témata všech subjektů byla obdobná. Proto i já, jako zvolený zastupitel, budu v nastávajícím volebním období podporovat zahájení výstavby domu sociálních služeb a bytů pro mladé lidi, řešení dopravy a parkování ve městě (silnice E 35, výstavbu parkoviště), pokračování ve výstavbě cyklostezky. Aktivně budu podporovat zachování dostupné zdravotní péče pro občany města a přilehlých obcí.  Kromě výše uvedeného budu prosazovat maximální péči o majetek města (budovy, komunikace, památky, umělecké předměty,...) a podporovat investice do akcí města v oblasti investic, sportu i kultury. Jsem si vědom toho, že jako jediný z 23 zastupitelů nejsem schopen věci prosadit sám. Při ústních jednáních jsem byl ujištěn, že mnou zmíněná problematika neleží na srdci pouze mně, ale je společná i pro ostatní subjekty, které mají v zastupitelstvu více členů. Budu podporovat dobré návrhy kohokoliv, bez rozdílu stranické příslušnosti a sám se vyvaruji jednání, které by škodilo našemu městu a jeho občanům. Totéž očekávám i od mých nově zvolených kolegů zastupitelů.“
Ing. Vítězslav Hanzl, KSČM

Koaliční dohoda je součástí příloh této aktuality.


datum zveřejnění: 24. 10. 2018
datum aktualizace: 28. 11. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty