Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Litomyšl je nejlepší v třídění odpadů v celé ČR

Ne jednu, ale hned dvě ceny získala Litomyšl na konferenci Odpady a obce 2018 v Hradci Králové. Nejprve odborná porota udělila Litomyšli menší cenu v kategorii měst nad 10 000 obyvatel. Pak zástupci města převzali i cenu za absolutní vítězství v rámci celé ČR v soutěži o křišťálovou popelnici.

Ceny jsme 13. června získali za dlouhodobé třídění odpadů a aktivitu při nakládání s komunálním odpadem. Takže poděkování patří všem Litomyšlanům!

Letošní, v pořadí již čtrnáctý, ročník soutěže „O křišťálovou popelnici“ doznal oproti minulým letům několika změn. Obce byly nově rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel. Do užšího výběru postoupilo letos 65 nejlepších obcí a měst ČR a své zástupce měly všechny kraje.  Na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové byli oceněni 3 nejlepší z každé kategorie. Město Boží Dar ovládlo kategorii obcí do 1 000 obyvatel. Na prvenství v kategorii obcí od 1 001 do 10 000 obyvatel dosáhlo město Týniště nad Orlicí. Ve třetí kategorii, obce nad 10 000 obyvatel, byla na první příčce vyhlášena Litomyšl. Zástupci všech tří zmíněných vítězů převzali menší křišťálovou popelničku a šek na 100 tisíc korun jako příspěvek na další zlepšení nakládání s odpady. Do rodiště skladatele Bedřicha Smetany – Litomyšle - pak navíc zamířilo i putovní ocenění pro absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice! A Litomyšl je tak 14. jménem, které je na této putovní trofeji vyryto.

Co je hodnoceno?
Jako v minulých letech se hodnotila řada kritérií. V celorepublikovém klání byly obce hodnoceny podle dosažených výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Klíčovým kritériem pak byl tříděný sběr využitelných složek odpadů,  hustota sběrné sítě, poměr směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu nebo další způsoby sběru. Hodnocení obcí se provádí především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Soutěž byla určena všem obcím zapojeným v systému EKO-KOM, tedy aktuálně 6 123 obcím a městům.


datum zveřejnění: 14. 6. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty