Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Od otevření proměněných Vodních valů uplynul rok

V neděli 3. června 2018 jsme si připomněli přesně jeden rok od slavnostního otevření proměněných Vodních valů a unikátního dětského hřiště. Za uplynulých dvanáct měsíců se ukázalo, že Litomyšlané do této lokality chodí rádi a často. Ať už na hřiště s dětmi, nebo relaxovat po práci.

„Když jdu kolem, tak na hřišti vždy vidím děti, což mě těší. Jsem rovněž rád za to, že se v parku kolem Smetanova domu konají různé společenské akce, naposledy třeba Den Země,“ říká k prvnímu roku života obnoveného nábřeží starosta Radomil Kašpar.

Uplynulé měsíce také ukázaly, jak Vodní valy ještě více přizpůsobit zájmu veřejnosti. „Roční fungování parku postupně ověřuje, jak se podařilo naplnit potřeby a očekávání, s nimiž se pracovalo při přípravách obnovy nábřeží. Zároveň se ukazuje směr dalšího rozvoje, a co je ještě třeba zajistit pro dobrou údržbu parku. Vzhledem k vysoké návštěvnosti má park například vlastního správce, bude nezbytné navýšit množství odpadkových košů nebo upravit přístup k brodu tak, aby snesl větší zátěž. To je zcela přirozený vývoj a zájem o park mi dělá velkou radost,“ doplňuje Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka, jejíž grant umožnil obnovu nábřeží a která městu dočasně přispívá i na jeho další údržbu. V současné době se také pracuje na výměně podlahy pavilonu, aby více vyhovovala organizátorům kulturních akcí.

Díky uskutečněné proměně teď nábřeží přitahuje během roku i nejrůznější akce pro veřejnost. O prázdninách bude například venkovní pavilon u Smetanova domu hostit pravidelné hudební středy. V říjnu se Vodní valy zařadí na program komentovaných prohlídek po revitalizovaných parcích a stavbách moderní architektury pod názvem ArchiMyšl.

Obnova nábřeží řeky Loučné probíhala v letech 2012–2017 a měla lokalitě vrátit funkce, o něž místo přišlo kvůli necitlivým úpravám ve druhé polovině 20. století. Především přiblížit řeku zpátky každodennímu životu města, vytvořit prostor, který budou lidé moci využívat k trávení volného času, a lépe propojit historickou část Litomyšle s okolím řeky a parkem u Smetanova domu. Řešení prostoru vzešlo z architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2013 a pod novou podobou Vodních valů jsou podepsáni architekti Martin Rusina a Martin Frei. Ikonickou součástí projektu se stalo dětské hřiště s atypickými herními prvky od sochařů Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové.

Za financováním projektu stojí zejména Nadace Proměny Karla Komárka, jež podpořila proměnu z grantového programu Parky a po celou dobu zajišťovala projektu také odbornou podporu. Od nadace získalo město Litomyšl příspěvek přesahující 23 milionů korun, samo na rekonstrukci parku vynaložilo přes 7 milionů korun. Další finance města si vyžádala obnova části silnice a chodníků na ulici Vodní valy, jejíž novou podobu rovněž navrhli architekti Rusina a Frei. Tyto práce stály necelých osm milionů korun.

S novým nábřežím řeky Loučné je možné se seznámit i mimo Litomyšl. Díky celoroční národní putovní výstavě Má vlast cestami proměn 2018 se teď představí na nejrůznějších místech po celé České republice, společně s dalšími projekty obnovených veřejných prostranství a kulturních památek. Vodní valy můžete v hlasování veřejnosti podpořit na webu http://cestamipromen.cz/

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli se letos rovněž uchází o titul Česká cena za architekturu 2018. Mezi 145 díly přihlášenými do 3. ročníku soutěže vyhlašované Českou komorou architektů je nábřeží jedním z pouhých dvou, které se realizovaly na základě regulérní architektonické soutěže. V Litomyšli byla soutěž součástí podpory poskytované městu Nadací Proměny Karla Komárka. A jistě není bez zajímavosti, že se nábřeží objeví v pátém vydání prestižní publikace, která každé tři roky představuje výběr současných počinů krajinářské architektury, sestavený mezinárodní odbornou porotou. Publikace Landscape Architecture Europe, za níž stojí stejnojmenná nevládní organizace a mezinárodní federace krajinářských architektů IFLA Europe, vyjde letos v létě.

Aktualizace 6. 6. 2018: Nábřeží Loučné se dostalo do užší nominace České ceny za architekturu mezi 33 projektů ze 145 přihlášených. Více informací najdete například v reportáži ČT.


datum zveřejnění: 6. 6. 2018
datum aktualizace: 7. 6. 2018
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Od otevření proměněných Vodních valů uplynul rok

Foto: František Renza

obrázek k aktualitě Od otevření proměněných Vodních valů uplynul rok

obrázek k aktualitě Od otevření proměněných Vodních valů uplynul rok

obrázek k aktualitě Od otevření proměněných Vodních valů uplynul rok

obrázek k aktualitě Od otevření proměněných Vodních valů uplynul rok


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty