Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Velikonoční bohoslužby církví v Litomyšli

Velikonoce jsou oslavou vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. V příloze přinášíme rozpis bohoslužeb Československé církve husitské, Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické, Církve bratrské i pozvání na ekumenickou velikonoční bohoslužbu a přejeme požehnané svátky.

Společně připravují křesťané z litomyšlských církví:

23. března 2018 
Křížová cesta od Kostela nalezení sv. Kříže (sraz v 16:00)

2. dubna 2018
Velikonoční pondělí v Kostele sv. Lásky v Budislavi ve 14:45 ekumenická velikonoční bohoslužba

Bohoslužby Římskokatolické církve
(všechny bohoslužby se uskuteční v kapitulním kostele.)

25. března 2018
Květná neděle v 7:35; 10:30, 17:45 průvod s ratolestmi, uvedení do Svatého týdne, četba pašijí

29. března 2018
Zelený čtvrtek v 18:00 mše sv. na památku Večeře Páně

30. března 2018
Velký pátek v 18:00 pobožnost z Památky umučení Páně, pašije

31. března 2018
Velikonoční vigilie ve 20:00 žehnání ohně, velikonoční chvalozpěv, křestní bohoslužba, slavení eucharistie

1. dubna 2018
Hod Boží velikonoční v 7:35; 10:30, 17:45 bohoslužby ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

2. dubna 2018
Velikonoční pondělí v 7:35, 10:30, 17:45 bohoslužba velikonočního oktávu

Bohoslužby Československé církve husitské

25. března 2018
Květná neděle v 9:00 songová bohoslužba s účastí bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty

29. března 2018
Zelený čtvrtek v 17:00 pesachová večeře s připomínkou poslední večeře Páně

30. března 2018
Velký pátek v 17:00 pobožnost se čtením pašijí

31. března 2018
Bílá sobota ve 20:00 vigilie s obnovou křtu

1. dubna 2018
Hod Boží Velikonoční v 9:00 sváteční bohoslužba přenášená Českým rozhlasem

2. dubna 2018
Velikonoční pondělí v 9:00 velikonoční bohoslužba

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

25. března 2018
Květná neděle v 9:00 bohoslužby

29. března 2018
Zelený čtvrtek v 18:00 čtení pašijí podle Matouše

30. března 2018
Velký pátek v 9:00 bohoslužby s večeří Páně

1. dubna 2018
Velikonoční neděle v 9:00 bohoslužby s večeří Páně

2. dubna 2018
Velikonoční pondělí v 9:00 bohoslužby

Bohoslužby Církve bratrské v Novém kostele v Litomyšli    

25. března 2018
Květná neděle v 9:30 bohoslužby

29. března 2018
Zelený čtvrtek v 17:00 Náznak židovské paschy pro děti

30. března 2018
Velký pátek v 9:30 čtení pašijí, modlitby a písně, v 18:00 bohoslužby s Večeří Páně

1. dubna 2018
Hod Boží Velikonoční v 9:30 Velikonoční bohoslužby se křtem a Večeří Páně, 18:00 Emauzské meditace s Večeří Páně

 

vyvěsila Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 27. 3. 2018
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Velikonoční bohoslužby církví v Litomyšli


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty