Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Třídění elektrotechniky se v Litomyšli daří

Litomyšl obdržela certifikát, který vypovídá o přínosech třídění televizí, počítačových monitorů a také o velkém významu sběru drobných elektrospotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Společnost ASEKOL nyní vyčíslila, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, či vody ušetřili Litomyšlané ekosystému Země.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Litomyšle v roce 2016 vytřídili 593 televizí, 170 monitorů a 7 803,32 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 291,10 MWh elektřiny, 15 742,69 litrů ropy, 1 307,46 m3 vody a 11,41 tun primárních surovin. Navíc se jim díky sběru 22 796,32 kilogramů elektrozařízení podařilo snížit emise skleníkových plynů o 61,44 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 271,46 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 

Bc. Zuzana Adamská

datum zveřejnění: 6. 9. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto: Gary Chan na webu unsplash.com


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty