Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Zóna má pomoci ke zklidnění dopravy na Záhradí

V minulém roce se obyvatelé Záhradí v anketě vyjádřili k dopravní situaci u svých domovů. Průjezd aut v této lokalitě se mohl řešit několika způsoby – vznikem obytné zóny, systémem jednosměrných komunikací, zónou s omezením rychlosti na 30 km/hod. i umístěním retardérů.

Členové dopravní komise v souladu s přáním většiny respondentů nakonec doporučili radě města přijmout usnesení, že na ulici Petra Bezruče budou moci řidiči jezdit nejvýše 30 kilometry za hodinu. „Dopravní komise se nyní zabývala dvěma variantami vymezení oblasti. Z důvodů plnění technických podmínek pro zónu TEMPO 30 byla vybrána varianta po ulici P. Bezruče. Jedná se o lokalitu v naprosté většině bez existence chodníků. Pro umísťování zpomalovacích retardérů se občané nevyjádřili,“ shrnul výsledek ankety a následného jednání dopravní komise Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.


datum zveřejnění: 6. 9. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele blackzheep z domény FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty