Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Češi a Poláci společně obnovují historické stavby

Spolek archaických nadšenců z Litomyšlska a Muzeum opolské vesnice v polské Opoli společně obnovují roubenou polygonální stodolu ze 17. století a sýpku z 19. století. Při rekonstrukci jsou využívány výhradně tradiční suroviny jako hlína, ručně tesané trámy a šindelová nebo došková krytina.

Součástí česko-polského projektu, realizovaného v letech 2017-2018, je pořádání společných řemeslných workshopů a oslav dožínek.

V českém příhraničí je pozornost soustředěna na dokončení obnovy roubené polygonální stodoly, pocházející z konce 17. století. Unikátní dvanáctiboká stodola je jednou z nejstarších zachovalých stodol tohoto typu na území České republiky. Stodola byla v roce 2015 z důvodu špatného technického stavu demontována a přesunuta z obce Čistá do vedlejší obce Trstěnice u Litomyšle, kde je od roku 2016 postupně rekonstruována. „Po dokončení rekonstrukčních prací se stodola stane součástí nově vznikajícího veřejnosti přístupného „mini“ muzea v přírodě a bude využívána jako zázemí pro výrobu tradiční doškové krytiny“ dodává předseda Spolku archaických nadšenců Vojtěch Kmošek. Na území polského Slezska se rekonstrukční práce zaměřují na roubený špýchar z Glogówka, pocházející ze začátku 19. století.

Tradiční řemesla

V rámci partnerského projektu jsou společně pořádány specializované jednodenní pracovní dílny – workshopy. Jeden z těchto workshopů se uskutečnil v červnu v Trstěnici u Litomyšle a aktivně se ho zúčastnilo na 35 českých a polských specialistů na tradiční stavební řemesla. K vidění byli například tesaři ručně otesávající smrkové trámy, výrobci hliněných omítek nebo pokrývači pracující s šindelovou a slaměnou doškovou krytinou. „Další z workshopů se uskuteční v sobotu 12. srpna v polské Opoli a k vidění bude například práce řemeslníku na obnově hliněných omítek a šindelové krytiny roubeného špýcharu z Glogówka“ dodává Jaroslav Galeza, ředitel Muzea opolské vesnice v polské Opoli.

Oslavy dožínek

Vyvrcholením aktivit projektu je uspořádání česko-polských oslav dožínek, které se uskuteční  20. srpna v Trstěnici a v říjnu v Opoli. Náplní těchto jednodenních akcí bude prezentace českých a polských folklórních tradic, charakteristických pro jednotlivé příhraniční oblasti. „K vidění budou lidové tance a folklórní zvyky, lidové kroje a tradiční pokrmy“ dodává Roman Kmošek, starosta obce Trstěnice.

Aktivity jsou realizovány v rámci česko-polského projektu Venkovské tradice - popularizace řemesel a lidových zvyků, spolufinancovaného z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis a Pardubickým krajem.

Ing. Jiří Kmošek
místopředseda Spolku archaických nadšenců

datum zveřejnění: 7. 8. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty