Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Přihlaste se na festival Nakopněte svoji školu!

Ojedinělá vzdělávací příležitost se naskytne pedagogům, rodičům i široké veřejnosti 20.-21.2.2017. V prostředí Zámeckého návrší se uskuteční 1. ročník festivalu vzdělávání Nakopněte svoji školu s podtitulem Škola pro všechny - jak na to? Připraveny jsou čtyři zajímavé tematické sekce.

Jak reagovat na současné trendy, na potřeby žáků a rodičů, na požadavky odborníků a překážky, kterým musí pedagogičtí pracovníci čelit? 

Festival si klade za cíl usnadnit školám zavádění postupů podporujících inkluzi, čtenářskou i matematickou gramotnost, zdravé sociální prostředí školy a kritické myšlení. Vedle odborných přednášek přinese škálu praktických workshopů, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. V přednáškových a praktických blocích se představí přední čeští odborníci v oblasti vzdělávání: Ondřej Šteffl (ředitel společnosti Scio), Silvie Pýchová (iniciativa Úspěch pro každého žáka a ředitelka SKAV, z.s.) Ondřej Hausenblas (certifikátor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení) Hana Košťálová (programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu) Jitka Michnová (spoluautorka učebnic Hejného matematiky pro 1 stupeň ZŠ) a mnoho dalších.

Akce festivalu budou rozděleny do čtyř tematických sekcí:

Jak na čtenářskou gramotnost?  - podpora kritického myšlení, dovedností pracovat s texty a informacemi, Jak na matematickou gramotnost? - Hejného matematika, která respektuje, že každé dítě má jiný potenciál, Jak na dobré vztahy ve škole?  - vstřícná atmosféra a bezpečí jako základní předpoklady pro učení se každého žáka a výkon povolání každého učitele a Jak vést školu pro všechny? - o strategiích směřujících ke škole pro všechny z pohledu managementu škol.

Festival je určen pedagogům, asistentům, vedoucím pracovníkům, rodičům  - nejen v domácím vzdělávání, studentům pedagogických fakult i široké veřejnosti. Účastníkům nabízí možnost získat osvědčení v rámci akreditovaného programu Rozvoj gramotnosti v české škole. Dvoudenní akce zahrnující všechny přednášky a workshopy, dva obědy, coffee breaky, večerní raut a vstup do piaristického kostela s vyhlídkou bude stát účastníky 700 Kč. Kdo se nebude moci zúčastnit celého festivalu, bude mít přesto možnost nasát inspirativní atmosféru a to při veřejné přednášce Ondřeje Šteffla, která se uskuteční 20. 2. 2017 od 17:30 hod. v zámecké jízdárně. Vstup na tuto akci je zdarma - místo v sále doporučují
pořadatelé předem rezervovat, a to na webu festivalu www.nakopnetesvojiskolu.cz, kde naleznete také registrační formulář a podrobné anotace jednotlivých přednášek a workshopů. Neváhejte a rezervujte již nyní, festival je kapacitně omezen.


Přijměte pozvání na Nakopněte svoji školu a přijďte si společně užít intenzivní dva dny, plné sdílení, skvělých nápadů a zkušeností.

Za pořadatelský tým
Helena Marie Hendrych

 

vyvěsila Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 4. 1. 2017
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Přihlaste se na festival Nakopněte svoji školu!

obrázek k aktualitě Přihlaste se na festival Nakopněte svoji školu!

obrázek k aktualitě Přihlaste se na festival Nakopněte svoji školu!

    Leták (formát pdf, velikost 8,51 MB)


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty