Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Dernisáž pro Vodní valy

Slavnostní dernisáž spojená s udílením cen pro vítěze zakončila ve Smetanově domě v Litomyšli výstavu výtvarných a fotografických prací na téma Vodní valy. Soutěžní práce si tu zájemci mohli prohlédnout od 6. do 14. června.

Navrhnout hřiště, lavičku nebo místo pro setkávání v prostoru nábřeží řeky Loučné anebo zachytit atmosféru jeho zákoutí či život jeho obyvatel ve fotografii. Tak zněla zadání výtvarné a fotografické soutěže společně vyhlášené Domem dětí a mládeže v Litomyšli, Městem Litomyšl a Nadací Proměny. Soutěžní návrhy mohou posloužit jako inspirace pro vítěznou architektonickou studii, o níž bude rozhodnuto koncem srpna.

Dětská invence ve výtvarné soutěži byla opět bezkonkurenční. Důkazem může být třeba lavička ve tvaru rozevřené knihy, ohryzku jablka anebo slupky od banánu. Hlavní cenu za návrh hřiště v kategorii 6 – 10 let získali Vojtěch Kabrhel, Tereza Benešová, Tereza Jaklová a Vendula Nováčková. Návrhem originální lavičky porotu nejvíce zaujala Magdalena Vysoká z DDM Litomyšl. Hlavní cenu za návrh místa k posezení si odnesl Jakub Tomášek z Gymnázia Aloise Jiráska, který zároveň získal cenu laické poroty, o níž rozhodovala veřejnost.

Ve fotografické soutěži dominovala poetika v podobě hry odstínů na vodě, pařezů, které promlouvají, zachycení pocitu bezradnosti, lásky nebo běhu času na Vodních valech. Hlavní ceny v kategorii třídních kolektivů si odnesli za společnou práci děti z 1. - 4. ročníku Základní školy Janov a kroužek Fotománie Domu dětí a mládeže. V kategorii mateřských škol bylo uděleno pouze čestné uznání a to dětem z 3. oddělení 3. mateřské školy v Litomyšli. Mezi jednotlivci pak nejlépe uspěli Štěpán Renza a Alice Skřivanová, která nejvíce zaujala také laickou porotu.

Kompletní výsledkovou listinu najdete na www.nadace-promeny.cz/. Ceny pro vítěze zajistilo město Litomyšl a Nadace Proměny.

Jana Říhová                                                                                                                                    Nadace Proměny

vyvěsil Jaromír Drábek
Město Litomyšl

datum zveřejnění: 19. 6. 2013
datum aktualizace: 17. 9. 2013
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek 

obrázek k aktualitě Dernisáž pro Vodní valy

obrázek k aktualitě Dernisáž pro Vodní valy

obrázek k aktualitě Dernisáž pro Vodní valy


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty