Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Zapoj se do proměn!

Víte, že se připravuje úprava prostoru Vodních valů a parku u Smetanova domu? Jak by podle vás mělo vypadat hřiště, lavička nebo místo pro setkávání? Zajímají nás vaše nápady! Cílem výtvarné soutěže je získat návrhy pro úpravu nábřeží od dětí a studentů škol v Litomyšli. Autory nejzajímavějších návrhů odměníme. Více informací o projektu najdete na webech Města Litomyšl a Nadace Proměny.

Město Litomyšl a Nadace Proměny vyhlašují v rámci projektu Proměny nábřeží řeky Loučné
výtvarnou soutěž pro děti a studenty:

Zapoj se do proměn!
Navrhni hřiště, lavičku nebo místo setkávání

Víte, že se připravuje úprava prostoru Vodních valů a parku u Smetanova domu?
Jak by podle vás mělo vypadat hřiště, lavička nebo místo pro setkávání? Zajímají nás vaše nápady!

Cílem výtvarné soutěže je získat návrhy pro úpravu nábřeží od dětí a studentů škol
v Litomyšli. Autory nejzajímavějších návrhů odměníme. Více informací o projektu najdete na webech Města Litomyšl a Nadace Proměny.

Zadání soutěže a rozdělení do věkových kategorií:

 1/      Kategorie 1:        od 6 do 10 let

Zadání:                Navrhni hřiště pro Vodní valy

·         Nakresli nebo vymodeluj, jaké hřiště pro děti by sis přál na Vodních valech. Jaký herní prvek by v něm neměl chybět?

 2/      Kategorie 2:        od 11 do 14 let

Zadání:                Navrhni lavičku pro park u Smetanova domu

Jana Říhová - Nadace Proměny

·         Nakresli nebo vymodeluj originální lavičku do parku, na které bys rád sedával s kamarády.

 3/      Kategorie 3:        od 15 do 19 let

Zadání:                Proměň Vodní valy a park u Smetanova domu

·         Zakresli do přiložené mapky zájmového území, ve kterých místech chybí prostor pro posezení a setkávání studentů a nakresli nebo vymodeluj,
jak by takové místo mohlo vypadat

Podmínky soutěže:

Do soutěže je možné přihlásit 1-3  práce za jednoho soutěžícího. Soutěžit mohou jednotlivci i týmy. Práce mohou být vytvořeny libovolnou výtvarnou technikou na formátu A3 nebo jako model. Práci je nutné označit kontaktními údaji: jméno a příjmení autora, věk, kategorie, škola a název návrhu!

Uzávěrka soutěže:                 pátek 31. 5. 2013

Místo odevzdání:

Návrhy je možné odevzdat osobně na podatelně Městského úřadu nebo zaslat poštou na adresu:

MÚ Litomyšl

Jaromír Drábek

Bří Šťastných 1000

570 01 Litomyšl

Ocenění

Výtvarné práce budou vyhodnoceny porotou složenou ze zástupců Města Litomyšl, Nadace Proměny a přizvaných odborníků. Vítězné práce odměníme a spolu s dalšími vybranými budou zařazeny do závěrečné výstavy. Výsledky soutěže budou zveřejněny do konce června. Autoři nejlepších návrhů se mohou těšit na sportovní, výtvarné potřeby, volné vstupenky a další zajímavé odměny. Nejzajímavější návrhy na proměnu nábřeží navíc předáme architektům pro inspiraci a další rozpracování projektu.

vyvěsil Jaromír Drábek
Město Litomyšl

datum zveřejnění: 15. 2. 2013
datum aktualizace: 17. 9. 2013
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek 

obrázek k aktualitě Zapoj se do proměn!


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty