Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Výstupy od veřejnosti ovlivní podobu nábřeží

Studenti, místní spolky a obyvatelé Litomyšle se v průběhu roku 2012 mohli vyjádřit k tomu, jak by chtěli využívat území Vodních valů a park u Smetanova domu v Litomyšli. Záměrem je vytvořit z území prostor, který bude vycházet z potřeb místních obyvatel.

Město Litomyšl připravuje ve spolupráci s Nadací Proměny projekt obnovy nábřeží řeky Loučné. Cílem projektu je zpřístupnění řeky a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času ve městě. V rámci přípravy projektu Nadace Proměny iniciovala realizaci sociologického průzkumu, jehož cílem bylo získat základní analýzu a pohled veřejnosti na využívané území. Pro toto úvodní šetření a jeho vyhodnocení nadace přizvala ke spolupráci společnost Agora CE. Během roku 2012 bylo v Litomyšli postupně realizováno dotazníkové šetření, tři workshopy pro studenty místních středních škol, workshop pro zájmové skupiny obyvatel a veřejné projednání projektu.

Výstupy z těchto aktivit jsou souhrnně vyhodnoceny v Závěrečném protokolu, který popisuje stávající využití území, problémy spojené s územím a potenciál jeho budoucího využití z pohledu místních lidí. Protokol je součástí podkladů připravované architektonické soutěže, která bude vyhlášena letos v únoru. Soutěžící ateliery jsou povinni výstupy z průzkumu reflektovat ve svém návrhu.

Dotazníkové šetření, workshopy i veřejné projednání shodně ukázaly, že většina návštěvníků považuje zájmové území za prostor určený k odpočinku a procházkám, kde hledají kontakt s přírodou. Přírodní ráz by si prostor měl zachovat podle představ místních i do budoucna. Zlepšení by podle nich přinesla lepší údržba parku, obnova zeleně, přístup k vodě, zázemí pro kulturní akce, ale třeba i rozšíření počtu laviček. Kompletní výstupy jsou k dispozici v připojeném protokolu na webu Nadace Proměny a Města Litomyšl.

Kromě výše uvedených aktivit probíhala během roku 2012 další setkání, akce a dílny pro veřejnost, které byly realizovány již bez spolupráce společnosti Agora CE. Také podněty získané z těchto akcí se názorově neodlišují od výstupů z úvodního sociologického šetření.

Na základě metodických námětů poskytnutých nadací vznikl plán dalších aktivit, které bude Město Litomyšl realizovat ve spolupráci s místními spolky a školami v letošním roce. Můžete se proto těšit na zajímavé akce, soutěže a setkávání, v rámci kterých budete mít příležitost podílet se na projektu a ovlivnit budou podobu Vodních valů a parku u Smetanova domu.

 

Ing. Jaromír Drábek
Město Litomyšl

datum zveřejnění: 22. 1. 2013
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Výstupy od veřejnosti ovlivní podobu nábřeží


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty